header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
23.06.2024. Nedelja

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti

27.02.2018.

Članice Nacionalnog konventa za EU iz radne grupe za Poglavlje 23, kao i brojne organizacije civilnog društva pozivaju Ministarstvo pravde da povuče objavljeni radni tekst amandmana na Ustav

Predložene izmene neće dovesti do stvaranja uslova za jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaca po oceni potpisnika pisma, ali i velikog broja profesora ustavnog prava, učesnika nedavno održanog javnog slušanja u organizaciji strukovnih udruženja. Umesto da menjaju sadašnja loša rešenja u Ustavu, objavljeni amandmani predstavljaju korak unazad i omogućiće znatno veći i direktniji uticaj Vlade i političkih stranaka na rad sudova i tužilaštva. ...09.02.2018.

Danas je u prisustvu i aktivno učešće više od 60 učesnika održana tematska sednica radne grupe za Poglavlje 27- životna sredina i klimatske promene Nacionalnog Konventa o EU sa temom: Javno privatno partnerstvo (JPP) i koncesije kao model obezbeđivanja investicija i sprovođenja aktivnosti od opšteg interesa u oblasti zaštite životne sredine i lokalnih komunalnih delatnosti u sklopu priključivanja EU.

Tema javno privatnog partnerstva (JPP) i koncesija je u ovom trenutku vrlo aktuelna kako je pokazao skup, a polje zaštite životne sredine je oblast koja je od javnog značaja i gde se sasvim sigurno predviđaju mnogi projekti kroz model JPP, naročito u oblastima kao što su tretman otpadnih voda i tretman otpada.

Sednici je prisustvovao gospodin Filip Abramović, pomoćnik Ministra za zaštitu životne sredine, koji je istakao da Srbiji, u nedostatku sopstvenih finansijskih sredstava za potrebne infrastrukturne investicije u oblasti voda i upravljanja otpadom, trebaju privatni partneri koji bi kroz JPP modele mogli da reše decenijski zanemarivane ekološke probleme i dostizanje evropskih standarda.

Sednici su takođe prisustvovale dve poslanice Gordana Čomić i Nada Lazić, te široka lepeza ekoloških i drugih NVO (Transparentnost) i pokreta (Ne davimo Beograd), pojedinaca, kao i predstavnika javnog i privatnog sektora (oblast otpada). ...05.02.2018.

Pozivamo Vas na sastanak Radne grupe 19 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koji Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) i udruženje Fractal organizuje u petak, 9. februara 2018. godine u Zelenom salonu Narodne skupštine (Kralja Milana 14), od 10.30 – 13.00 časova na temu: Javno privatno partnerstvo (JPP) i koncesije kao model obezbeđivanja investicija i sprovođenja aktivnosti od opšteg interesa u oblasti zaštite životne sredine i lokalnih komunalnih delatnosti u sklopu priključivanja EU.

Događaj je podržan od međunarodnog projekta “OCD kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija” koji u Srbiji sprovode CEKOR i Fractal.

Opšti nam je cilj poboljšanje odgovornosti i transparentnost javnih finansija, te jačanje uloge i glasa civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije prilikom trošenja javnih finansija. ...12.12.2017.

Regionalna konferencija "Životna sredina i građani Balkana - uloga i održivost civilnog društva" okupila je 11. i 12. decembra 2017. u Beogradu više od 100 predstavnika civilnog društva, međunarodnih organizacija, institucija vlada u regionu i lokalnih samouprava. Ova konferencija organizovana je u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine - CSOnnect koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - REC od 2015. godine uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju SIDA. ...25.10.2017.

Ovim putem Vas želimo pozvati na završni događaj projekta "Strengthening civil society to advocate for sustainable energy transition" koji radimo zajedno sa INFORSE Europe (Danska), kroz kojeg smo pokušali dati predloge gradu Subotici za kreiranje lokalne energetske strategije i pristupanje jednog dana Grada Subotice Povelji Gradonačelnika, Convenant of Mayors.

Događaj će se održati u ponedeljak 30.10.2017. u prostorijama Arhus Centra u Subotici (Otvoreni univerzitet, Trg cara Jovana Nenada 15)  sa početkom u 11.časova.

Agenda je u prilogu. ...26.07.2017.
CEKOR ovim otvorenim pismom Vladi Republike Srbije upućuje apel za rešavanje problema vezanih za širenje kopova uglja i izgradnji nove termocentrale Kostolac B.
 
Pismo je upućeno:
 
 
U prilogu je nase otvoreno pismo sa molbom za hitan sastanak u narednih 20 dana oko rešavanja pitanja raseljenja naselja Veliki Crljeni i Drmno na kome bi delegacija iz naselja Velikih Crljena i Drmna predstavila svoje zahteve u vezi njihovog hitnog raseljavanja, jer su uslovi u kojima oni žive na granici izdržljivosti. ...


13.07.2017.

Ministarstvo zaštite životne sredine je iniciralo sastanak na kojem su nevladinom sektoru u saradnji sa Nacionalnim Konventom o EU predstavljeni status Poglavlja 27, kao i problemi i naredni koraci u izradi pregovaračke pozicije za ovo poglavlje. Sastanak je održan u četvrtak, 06.07. 2017. u prostorijama Narodne skupštine, ulica Kralja Milana 14.

CEKOR, kao vodeća organizacija za radnu grupu Konventa za Poglavlje 27 je bio zadužen za organizaciju sastanka i saradnju sa Ministarstvom.

Na otvaranje sastanka došao je i novo izabrani ministar novog ministarstva Goran Trivan, koji se obratio učesnicima podužim govorom. Ministar je više puta podvukao da će biti nemoguće uraditi bilo šta u ovom Poglavlju bez podrške nevladinog sektora i medija. ...05.06.2017.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR danas potpisuje Memorandum o saradnji sa preduzećem za regionalno upravljanje otpadom Regionalna deponija doo, kojim će naša organizacija potvrditi svoje opredeljenje za zajedničkim i kontinuiranim radom na informisanju i edukaciji građana o pravilnom zbrinjavanju i odlaganju otpada na teritoriji grada Subotice, i šire.

CEKOR na Svetski dan zaštite životne sredine takođe želi da aktuelizuje temu pošumljavanja, podizanja zaštitnih pojaseva od drveća i sadnju drveća u urbanim sredinama u celoj Srbiji, a naročito na teritoriji Vojvodine. ...24.05.2017.

Dana 24. maja 2017. U Plavoj Sali Gradske kuće Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) je organizovao prezentaciju i diskusiju na temu : " Predlog CEKOR-a za koncept održive energetike u Subotici" tokom koje je  Dr Ilija Batas Bjelić naučni saradnik sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu prezentovao nekoliko scenarija razvoja energetike u Subotici, koje je CEKOR uradio u okviru međunarodnog projekta "Jačanje civilnog društva za zagovaranje održive energetske tranzicije", koji se pod vođstvom danske organizacije "VedvarendeEnergi" sprovodi u Jermeniji, Belarusiji, Makedoniji, Srbiji, Ukrajini i Danskoj ...10.05.2017.

CEKOR je danas u Nikoziji, na sastanku sa predsednikom EBRD Sumom Čakrabartijem, predstavnicima borda direktora EBRD i osobljem banke zaduženim za energetiku, prirodne resurse, ekološke i socijalne uticaje predstavio neodrživost ekonomske, socijalne, ekološke i tehnološke politike i prakse razvoja EPS-a koji uprkos obavezama prema EU i globalnim klimatskim obavezama nastavlja da planira kopanje i spaljivanje uglja daleko posle 2050. godine, i to tako da kopa na manje od 100-300 metara od preko 2.000 porodica u kolubarskom i kostolačkom regionu, utičući destruktivno na imovinu i zdravlje građana i njihove dece. ...05.05.2017.

Dvadesetak ljudi u Vreocima živi u konstantnoj strepnji, otako su ovog proleća intenzivirani rudarski radovi. Ogromni bageri su se približili na manje od 50 metara od njihovih domova.

Iako je Republički rudarski inspektor svojim rešenjem 310-07-336/2017-02 od 28.2.2017. između ostalog naložio da se preduzmu hitne aktivnosti na sprovođenju procesa eksproprijacije odnosno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa sa rokom 15.4.2017., stručnjaci za procenu nekretnina su se na terenu pojavili tek 9. aprila, a izveštaj o imovini još uvek nisu uručili vlasnicima nekretnina koje se nalaze na putu nadiranja kopa. Dakle, umesto da je eksproprijacija završena, i umesto da su ovi građani isplaćeni da u tom kratkom roku nađu novi dom, oni još nemaju ni zvaničan spisak svoje imovine.

Stoga ovi ljudi ne smeju da napuste svoje domove, nemaju gde da odu, nisu dobili ni sredstva da kupe nove kuće niti odgovarajući dokument kojim bi na sudu ostvarivali svoja prava. ...21.04.2017.

Povodom obeležavanja 22.aprila Svetskog dana planete Zemlje, Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) je u subotičkim srednjim školama, u petak 21. aprila 2017., održao jednočasovna predavanja/radionice o zaštiti životne sredine, u okviru kojih su predstavljene dve važne i aktuelne teme: zaštita ugroženih životinjskih vrsta i upravljanje otpadom.

Ovom akcijom CEKOR-a  koju su predvodili Nikola Perušić i dve mlade volonterke Sanja Samardžija i Barbara Kujundžić, predstavljen je međunarodni značaj manifestacije Dana planete Zemlje kao i dosadašnji rad i razvoj udruženja CEKOR, a zatim su volonterke sa svojim prezentacijama pojasnile načine na koje je moguće uticati na očuvanje ugroženih životinjskih vrsta, gde su po rečima diplomiranog biologa Sanje Samardžija, među najugroženijima ptice, čija se brojnost može povećati izgradnjom staništa, dok je o temi upravljanja otpadom, Barbara Kujundžić istakla važnost selekcije otpada i  veoma nizak stepen reciklaže u Srbiji. ...10.03.2017.

Javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje novog bloka B3 na lokaciji termoelektrane Kostolac

Na javnoj raspravi i prezentaciji Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje novog bloka B3 na lokaciji termoelektrane Kostolac, koja je u četvrtak održana u Požarevcu, nevladine organizacije i meštani sela Drmno i Klenovnik su zatražili da se sagleda zagađanje i uticaj na zdravlje meštana, te da se izvrši raseljavanje onih čiji su domovi u blizini postrojenja.
Vodeći član Tehničke komisije dr. Mlađan Mićević je nakon diskusije izjavio da će predložiti da se komisija dopuni sa stručnim licem iz oblasti zdravstva i medicine ili u suprotnom neće potpisati saglasnost. ...22.12.2016.

Upozoravajući rezultati merenja zagađenosti vazduha u blizini termoelektrane 

Nezavisno merenje kvaliteta vazduha u selu Drmno, 500 metara udaljenom od termoelektrane Kostolac B, pokazalo je da su meštani tokom 30 dana, u razdoblju od 17. novembra do 16. decembra, bili izloženi takvim koncentracijama čestica manjih od 2,5 mikrona (PM2.5) koje prevazilaze maksimalno dozvoljene vrednosti tokom čak 26 dana, a štetnom dejstvu čestica manjim od 10 mikrona (PM10) 15 dana. Prema propisima važećim u Srbiji, stanovništvo ne sme biti izloženo koncentracijama PM10 većim od 70 odsto maksimalne dnevne vrednosti više od 35 dana tokom godine. Meštani Drmna su koncentracijama PM10 većim od 70 odsto maksimalno dozvoljene dnevne vrednosti bili izloženi tokom 24 od 30 dana! ...19.12.2016.

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na konferenciju koja se organizuje kao poslednja aktivnost u sklopu EU finansiranog projekta: "Mreža NVO za javno zagovaranje za održivo korišćenje energije i prirodnih resursa u zemljama Zapadnog Balkana i Turske - ETNAR".
Cilj konferencije je podići svest javnosti o inicijativama donošenja lokalnih energetskih planova, promocija održive energetike i resursne efikasnosti i promocija mogućnosti i značaja nisko-ugljeničnog razvojnog modela kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou. ...21.11.2016.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na okruglom stolu posvećenom kvalitetu vode u Vojvodini, 25. novembra 2016. od 10-14h, u sali hotela Novi Sad, Bulevar Jaše Tomića 1, 21000 Novi Sad.

Želja nam je da od eminentnih stručnjaka i aktivista sa terena dobijemo informacije o kvalitetu vode u Vojvodini, kako površinskih i podzemnih voda, tako i same pijaće vode, te da mapiramo probleme na putu usaglašavanja sa EU i otklonimo mnoge nedoumice koje su se u poslednje vreme javile u javnosti vezano za kvalitet vode i budućnost vodnih resursa u Vojvodini. ...15.11.2016.

Planirane nove termoelektrane na ugalj u Jugoistočnoj Evropi praćene su obećanjima o stvaranju novih radnih mesta i o očuvanju postojećih. Međutim, obećanja su u gotovo svim slučajevima nerealna, zaključuje nova studija koju je danas objavila mreža CEE Bankwatch, zajedno sa lokalnom partnerom Centrom za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR).

Prevod Studije je dostupan na sledećem linku: http://bankwatch.org/sites/default/files/coal-jobs-fraud-SRB.pdf

Istina je da je i trenutni broj zaposlenih u termoelektranama i rudnicima neodrživ. Nerealna obećanja daju lažnu nadu stanovnicima rudarskih oblasti i na taj način odlažu neophodnu pravednu tranziciju na obnovljivu i održivu energiju. Potrebno je što pre napraviti pravičan i inkluzivan plan za transformaciju privrede lokalnih zajednica koje su se u proteklom periodu oslanjale na proizvodnju uglja, zaključuje se u studiji. ...04.11.2016.

BRISEL / BEOGRAD, 4. novembar 2016 - Pariski sporazum o klimatskim promenama danas stupa na snagu, dok u ponedeljak 7. novembra počinje 22. Konferencija UN o klimatskim promenama, gde će se diskutovati detalji primene Pariskog sporazuma. Tim povodom, organizacije okupljene u Koaliciju 27 [1] i RES Fondacija [2] pozivaju Vladu i Parlament Srbije da hitno pristupi ratifikaciji Pariskog sporazuma, ali i pokaže spremnost na njegovu odlučnu primenu razvijanjem ambiciozne Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena.

Pariski sporazum je usvojen prošlog decembra na svetskom klimatskom Samitu u Parizu, pri čemu se preko 190 zemalja sveta, uključujući i Srbiju, obavezalo da će progresivno smanjivati svoje emisije gasova staklene bašte, do nultog nivoa emisija u drugoj polovini ovog veka. Da bi Sporazum stupio na snagu, bilo je potrebno da ga ratifikuje preko 55 zemalja sveta, koje zajedno čine preko 55% svetskih emisija gasova sa efektom staklene bašte.

U do sada nezapamćenom izrazu političke volje i jedinstva širom sveta, oba uslova su ispunjena. Tako Pariski sporazum stupa na snagu danas, 4. novembra, manje od godinu dana nakon što je usvojen. To je jedan od rekorda za najbrže stupanje na snagu jedne globalne konvencije. Sada je vreme da se Sporazum prevede u niz aktivnosti koje će omogućiti dostizanje postavljenih ciljava, počevši od izrade planskih dokumenata za borbu protiv klimatskih promena. ...19.10.2016.

Preko 20 ekoloških organizacija u Srbiji odazvalo je pozivu Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) u Subotici i mirnim protestom pružili su podršku Đuri Vavrošu, ekološkom aktivisti sa Krivaje.

Protiv Vavroša se već skoro godinu dana vodi sudski proces zbog narušavanje ugleda preduzeća doo "Krivaja", koje je, po njegovim rečima, uzoralo vetrozaštitni pojas u ovom naselju kod Bačke Topole.

Povod za protestno okupljanje su mnogobrojni primeri kršenja prava građana- ekoloških aktivista, uzbunjivača koji ukazuju na kršenje propisa i kršenje ljudskih prava. Cilj protesta je da se ukaže da je u Srbiji postalo uobičajeno da svi koji se žale na zagađenje, ili ukazuju na propust komentarima, postovima, bivaju tuženi od druge strane za povredu ugleda firme. ...17.10.2016.

Podrška Đuri Vavrošu i svim drugim eko aktivistima - poziv na protest

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR organizuje protest građana protiv progona ekoloških aktivista, u sredu 19. oktobra na platou ispred Osnovnog Suda u Subotici, Senćanski put 1, od 10-11 časova.

Pozivamo građane, medije, ekologe, studente - sve koji su pobornici ekologije da nam se pridruže!

Povod za ovo protestno okupljanje su mnogobrojni primeri kršenja prava građana - ekoloških aktivista - uzbunjivača koji ukazuju na kršenje propisa, kršenje ljudskih prava, a zalažu se za javno zdravlje, bezbednost, zdraviju i čistiju životnu životnu sredinu. Protestno dešavanje je na dan novog suđenja Đuri Vavrošu u Osnovnom Sudu u Subotici, predsedniku Ekološkog udruženja Hrast iz Krivaje. ...13.07.2016.

Posle više godina teške borbe kroz institucije sistema i upotrebom sudskih instanci konačno je dostignuta važna pobeda koja će dovesti do prekretnice u procesu raseljavanja Vreoca.

Presudama u predmetima dvojice stanovnika Vreoca, Osnovno sud u Lazarevcu je obavezao RB "Kolubaru", koja sada posluje kao ogranak Elektroprivrede Srbije, da mora da sprovede postupak eksproprijacije, to jest da pristupi raseljavanju.

RB "Kolubara" u slučaku Vreoca nije poštovala svoje ugovorne obaveze i akte Vlade Srbije o raseljavanju Vreoca. Pomenute prvostepene presude predstavljaju značajan pomak, jer ukoliko ih potvrdi Apelacioni sud, one će biti obavezujuće i izvršne, za razliku od  akata nazvanih "Dinamika preseljenja", koje RB "Kolubara" donosi bez ikakvih obaveza da ih ispoštuje. ...20.06.2016.
Održan je dvodnevni seminar u hotelu Galleria u Subotici, 17-18 juna 2016 kao aktivnost u sklopu IPA projekta: "Zagovaranje održive energetike i upravljanja prirodnim resursima u zemljama zapadnog Balkana i Turske, skraćeno - ETNAR".  IPA-CSF-2014/351-683. ...


09.06.2016.
 
Drage kolege,
 
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na dvodnevni ETNAR seminar  EU i Srbija - zakonodavstvo u oblasti životne sredine i njegova primena u praksi, koji će se održati 17. i 18. juna 2016 u Subotici u Hotelu Galleria.
 
Seminar se održava kao aktivnost u sklopu IPA projekta: "Zagovaranje održive energetike i upravljanja prirodnim resursima u zemljama zapadnog Balkana i Turske, skraćeno - ETNAR". IPA-CSF-2014/351-683.
 
Cilj seminara je predstaviti učesnicima mogućnosti primene pravnih alatki u zaštiti životne sredine i upoznati ih sa horizontalnim zakonodavstvom u Srbiji i EU (Hrvatska). Seminar je namenjen aktivistima ekoloških nevladinih organizacija koji koriste ili nameravaju da koriste pravne alate u svom radu.
 
Molimo vas da pogledate nacrt agende i popunite registracioni formular koji su u prilogu. Krajnji rok za registraciju je 14. jun 2016. Prijave se šalju na mail: bjanka.cuturilo@cekor.org
 
Radni jezik je srpski. ...


08.06.2016.

Poštovаni glаvni uredniče,

Nа osnovu člаnа 83. Zаkonа o informisаnju  trаžimo dа objаvite demаnt nаvodа u tekstu:
http://www.kurir.rs/vesti/biznis/pobuna-mestana-kostolca-cekor-laze-da-pomaze-profitira-na-muci-naroda-clanak-2294605
u štаmpаnom izdаnju nа istoj rubrici kаo tekst, а ondа i nа veb izdаnju.

Tekst demаntа:

Udruženje grаđаnа "CEKOR" nаjoštrije osuđuje smišljeno plаsirаnje klevetа i neistinа koje su srаčunаte nа obmаnu jаvnosti Srbije o аktivnostimа ove orgаnizаcije i skretаnje pаžnje sа gorućih ekoloških i životnih pitаnjа u vezi sа аktivnostimа EPS RB Kostolаc u rejonu selа Drmno. Tekst objаvljen u Kuriru dаnа 5.6.2016. godine, koji je zаsnovаn nа tzv. sаopštenju predsednikа šest mesnih zаjednicа kostolаčke opštine ne sаdrži ni jedаn jedini istinit podаtаk, pа gа CEKOR kаo tаkvog u celosti odbаcuje. ...03.06.2016.

Na primiljenu vest (http://goo.gl/txyJak) od grupe građana koji se predstavljaju kao predstavnici šest mesnih zajednica: Drmno, Babušinac, Bradarac, Kličevac, Maljurevac i Rečica, u kojoj se navodi da je Centar za ekologiju i održivi razvoj (www.cekor.org) samo naizgled zainteresovan za dobrobit svih građana Drmna, a zapravo sa njima manipuliše sa jedinom namerom da se "promoviše i da stekne materijalnu korist", CEKOR ovu vest ocenjuje kao netačnu i neistinitu i demantuje istu u svom saopštenju u prilogu.

Da sumiramo, aktivnosti CEKOR-a u naselju Drmno su isključivo i jedino usmerene da pomognu građanima Drmna da ostvare svoja ustavna i zakonska prava i obezbede pristojne uslove za život svojih porodica i budućnost svoje dece. Građani, ali i EPS, treba da se zapitaju koji su interesi i razlozi zašto jedna mala grupa tzv. predstavnika mesnih zajednica nastoji da opstruiše ova dobronamerna i na zakonu zasnovana nastojanja i aktivnosti. Ipak, pozivamo predstavnike mesnih zajednica na otvoren, pošten, konstruktivan i čovečanski dijalog oko budućnosti naselja Drmno i da se pozabave stvarnim problemima svoga sela odnosno da pomognu da se legitimni zahtev građana i građanki Drmna čuje u EPSu i Vladi Srbije i da se konačno pristupi raseljavanju ovog sela. ...26.05.2016.

Prag, Subotica, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Skoplje

Zemlje zapadnog Balkana su konačno počele da ulažu u vetroelektrane, ali investicije u nove termoelektrane na ugalj i dalje premoćno dominiraju, pokazuje nova analiza mreže CEE Bankwatch.

Vlade u regionu aktivno planiraju 2800 MW novih termoenergetski postrojenja na ugalj, a samo 1166 MW iz vetroelektrana. Analiza i dodatni podaci su dostupni na: http://bankwatch.org/publications/western-balkans-countries-invest-least-24-times-much-coal-wind-power BHS verzija na: http://bankwatch.org/sites/default/files/briefing-Balkans-CoalvsWind-26May2016-BHS.pdf

Troškovi novih termoelektrana na ugalj su barem 4,5 milijarde evra, uglavnom iz javnih izvora, dok su troškovi vetroelektrana oko 1,89 milijardi evra, i uglavnom se radi o privatnim investicijama. U sklopu Sporazuma o Energetskoj zajednici, 2012. godine sve zemlje u regiji su preuzele obavezu povećanja udela obnovljive energije do 2020. godine. Ipak vlade još uvek pokazuju sklonost ka izgradnji novih termoelektrana na ugalj. ...23.05.2016.

Cilj konferencije je otvaranje diskusije na temu za ili protiv nuklearne energije i objedinjavanje zaključaka koji će biti poslati nadležnom Ministarstvu.

U uvodnoj reči Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i transport CEKOR se osvrće na činjenicu da je povećanje emisija GHG I sa njima povezane klimatske promene omogućile su ponovno širenje ideja o korišćenju nuklearne energije kao alternative. U Srbiji se ova tema pojavila i zbog prestanka važenja Zakona koji je zabranjivao izgradnju NE do 2015. Ova konferencija je organizovana sa namerom da se da odgovor na pitanje da li je nuklearna energija dobar pravac za Srbiju.

- Ne bi trebalo da zaboravimo i da je pitanje energije istovremeno i pitanje eksploatacije ljudi, na mnogo načina. Takođe, rešenja za prestanak korišćenja uglja u energetici moralo bi da olakša stanje energetskog siromaštva.

- Bezugljenična energetika u Srbiji je moguća. To nije samo nalaz iz istraživaja, već mišljenje sve većeg dela stručne javnosti. Jedan od važnih elemenata u stvaranju bezugljenične energetike je veća primena biomase

- Najveći neprijatelj konverzije energetike je pogrešno shvaćen društveni cilj rasta radi rasta. Promena je potrebna i njen pravac mora biti smanjenje konzumerizma i pravednija raspodela. Ovo su opšte stvari koje, međutim, odlučujuće utiču i na energetiku. Sada je eksploatacija široko prihvaćena zato što se isplati. Centralizacija profita prisutna je u svim sferama, pa tako i u energetici. Potpuno je tačno da su zato velika preduzeća iz energetike od odlučujućeg značaja za konverziju energetike, a u Srbiji je to pre svih EPS. ...09.05.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR organizuje konferenciju posvećenu pitanju nuklearne energije kao opcije za budućnost energetike - mitigaciju klimatskih promena u Srbiji.

Konferencija će biti održana 17. maja 2016. godine u hotelu Zira, (Ruzveltova 35) u Beogradu, sa početkom u 10.30 sati.

Zbog toga sto je prošla 2015- ta bila poslednja godina moratorijuma na nuklearnu energiju u Srbiji, CEKOR je pozvao dva istaknuta stručnjaka da govore na konferenciji: Jan Haverkamp, iz Greenpeace-a i Steve Thomas, Profesor fakulteta u penziji za energetsku politiku sa Grinič Univerziteta, koji će nam o negativnim stranama nuklearne energije i međunarodnim iskustvima.

U drugoj sesiji o troškovima i mogućnostima za tranziciju ka novim obnovljivim izvorima energije govoriće: Ilija Batas Bjelić, Istraživač saradnik, Katedra za elektroenergetske sisteme, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Đorđe Samardžija, direktor, Jedan stepen Srbija, Ana Ranković, Fractal i Nenad Stanišić, PhD, Ekonomski fakultet, Kragujevac.

Cilj ove konferencije je otvaranje diskusije na temu za ili protiv nuklearne energije i objedinjavanje zaključaka koji će biti poslati nadležnom Ministarstvu. ...05.05.2016.

(Sarajevo, Subotica - 5. maj 2016. godine) Kina, zajedno sa 177 drugih zemalja sveta, je potpisala Pariski kimatski sporazum u aprilu 2016, i tako se obavezala na prelazak ka obnovljivoj energetskoj budućnosti. Međutim, kinesko finansiranje energetskih projekata u regionu jugoistočne Evrope (JIE) je u suprotnosti sa tom obavezom,  s obzirom da je Kina trenutno najveći investitor u razvoj uglja u JIE. Ova činjenica predstavlja značajnu pretnju ispunjavanju klimatskih i energetskih ciljeva Evropske unije koje zemlje JIE trebaju ispuniti na svome putu ka priključenju EU. ...23.04.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) pozvao je JP Elektroprivreda Srbije (EPS), Ministarstvo energetike, Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, te Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) da sačine plan raseljavanja za ceo region Kolubarskog i Kostolačkog ugljenog basena u skladu sa obavezama koje, prema kreditu za strukturne reforme, JP EPS ima po ugovoru sa EBRD.

CEKOR navodi da su, pored velikog broja sela koja su zahvaćena rudarskim radovima, a da nisu iseljena (Drmno, Baroševac, Medoševac, Zeoke, Junkovac, Radljevo), najnovijim rudarskim radovima koji se izvode na otvorenom kopu "Veliki Crljeni" kopači došli na po život i imovinu opasnu daljinu - na manje od 100 metara od kuća meštana. ...18.03.2016.

Istovremeno želimo da skrenemo pažnju javnosti na rezultate koje je ova organizacija (HEAL) objavila u svom izveštaju: "Uticaji termoelektrana na ugalj na zdravlje na Zapadnom Balkanu" - "Neplaćeni zdravstveni račun - kako nas termoelektrane na ugalj na Zapadnom Balkanu čine bolesnima" , a koji pokazuju da polovina ukupnih zdravstvenih troškova u regionu potiče iz Srbije.

Pozivamo Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije da temeljno razmotre izveštaj HEAL-a i njegove rezultate i preporuke uzmu u obzir prilikom izrade strateških dokumenata u oblasti energetike i zaštite životne sredine, odnosno da ih primene u razvoju politika ova dva sektora. ...01.03.2016.

Na hiljade ljudi širom Balkana- u Skoplju, Pljevljima, Tuzli i drugim gradovima, su decembra prošle godine, protestujući na ulicama zahtevali da se nešto uradi po pitanju hroničnog zagađenja vazduha u tim gradovima. Najnoviji izveštaj Benkvoč mreže, objavljen juče, pokazuje da su incidenti sa povećanim smogom, u velikom stepenu rezultat izostanka napora i akcije nadležnih organa.

Ipak, po nalazima dve pravne analize, koje su objavljene juče, kvalitet vazduha bi se mogao drastično poboljšati ukoliko bi se dve evropske direktive vezane za kvalitet vazduha transponovale u Ugovor o Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope.

Izveštaj, objavljen juče od strane Benkvoč mreže, i grupe ekoloških organizacija iz regiona analizira kontekst zagađenja vazduha u Pljevljima, Tuzli, Sarajevu, Skoplju i Tetovu, nakon masovnih protesta. ...30.01.2016.

Koalicija 27 tokom prethodnih nekoliko meseci bavila se procenom napretka Srbije u Poglavlju 27 (Životna sredina i klimatske promene) i izradila novi izveštaj "Serbia on the Road to EU Accession: Securing ambition for Chapter 27 CSOs’ assessment on the Progress of Serbia in Chapter 27: Environment and Climate Change"("Srbija na putu ka pristupanju EU: Ostvarene ambicije za poglavlje 27, procena organizacija civilnog društva (OCD) o napretku Srbije u poglavlju 27 zaštite životne sredine i klimatske promene". )

Izveštaj su izradile organizacije udružene u Koaliciju 27, Beogradska otvorena škola, CEKOR, Centar za unapređenje životne sredine, Mreža za klimatske akcije Evrope (Climate Action Network Europe-CAN), NVO Fraktal, GM Optimist, Mladi istraživača Srbije (MIS) I WWF - Svetski fond za prirodu.

U izveštaju su predstavljeni pomaci u razvoju politike zaštite životne sredine i klimatskih promena u Srbiji, analizirani aktuelni izazovi i date preporuke za dalje unapređenje.

Izveštaj predstavlja doprinos Kolacije 27 razvoju politike životne sredine i unapređenju kvaliteta života.

Koalicija 27 prati proces usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena i doprinosi tom procesu. ...27.01.2016.

Na jučerašnjem sastanku Odbora direktora Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD u Londonu sa predstavnicima nevladinih organizacija, Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR je zatražio od banke kao investitora da pomogne JP Elektroprivreda Srbije u sprovođenju standarda na koje se obavezala svojom saradnjom sa EBRD.

Posle odobravanja kredita EPS-u u visini od 200 miliona EUR-a krajem oktobra 20151čiji je cilj da se EPS restruktuira i da mu se poboljša korporativno upravljanje, politike EPS-a, kompenzacije (kod ekspoprijacija stanovništva) i dugoročno planiranje. EBRD je postao jedan od ključnih partnera EPS-a i kao takav su odgovoran kako za pozitivne tako i za negativne posledice rada EPS-a.

EPS se nalazi u ključnoj fazi kada se priprema za veliki investicioni ciklus koji će obeležiti kvalitet električne energije u Srbiji i koji će odrediti da li će Srbija biti u stanju da ispuni svoje obaveze smanjenja emisija CO2 do nivoa smanjenja od 95% u odnosu na 1990 te godine do 2050 te odnosno da li će uspeti da izbaci fosilna goriva (ugalj) iz proizvodnje struje, odnosno da li će biti u stanju da proizvodnju uglja tokom perioda kada će se polako izbacivati ugalj iz portfolija EPSa sprovodi na ekološki i pre svega socijalno održiv način bez kršenja ljudskih i vlasničkih prava svih lokalnih zajednica koje okružuju kolubarske i kostolačke rudnike uglja. ...09.12.2015.

U utorak popodne 8.12.2015-te, održan je sastanak CEKOR-a sa direktorom EBRD za Srbiju Danielom Bergom, na kojem je razmotren izveštaj Žalbenog mehanizma EBRD. U skladu sa preuzetim ugovornim obavezama, EPS treba da unapredi svoje procedure ne samo za slučaj Vreoca, na koji se odnosila žalba, već i svuda gde posluje. U tom smislu CEKOR očekuje da EPS ubrza raseljavanje Vreoca, kao i da se angažuje i na društveno odgovornom raseljavanju domaćinstava obuhvaćenih zaštitnim zonama rudarenja u selima Junkovac, Radljevo, Baroševac, Zeoke u kolubarskom, te celokupnog sela Drmno u kostolačkom regionu.

Direktor Berg je na sinoćnjem sastanku sa predstavnicima CEKOR-a najavio kako će u dogledno vreme posetiti Vreoce i upoznati se sa situacijom na terenu.

S obzirom da Evropska banka za obnovu i razvoj poseduje kvalitetnu politiku koja štiti životnu sredinu i lokalne zajednice od eventualnih nanošenja šteta usled projekata koje EBRD finansira, ugovori ove monetarne institucije zahtevaju da se i korisnici kredita EBRD, kao što je u ovom slučaju EPS, pridržavaju politika koje je razvila EBRD. ...03.12.2015.

Predlog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (dalje Predlog Zakona) je sektorski propis sa reformskim namerama. Kada se pomenu reforme, postoje različite ideje oko toga šta one znače, a u slučaju Predloga Zakona reforme u najkraćem znače nameru da se rudarstvo ojača i proširi kao delatnost u svakom pogledu - povećanjem broja vršilaca delatnosti, povećanjem obima geoloških istraživanja i obima rudarskih iskopavanja i proizvodnje, porastom ulaganja u ove delatnost i drugim. ...30.11.2015.

S obzirom da klimatski pregovori počinju danas u Parizu, grupa nevladinih organizacija u okviru programa SEE SEP pokrenula je video igru Energetskog modela 2050 jugoistočneEvrope South East Europe (SEE) 2050 Energy Model. Ove organizacije tvrde da zemlje jugoistočne Evrope mogu da imaju čistiji, pravedniji i efikasniji energetski sistem, koji je ujedno otporan na klimatske šokove budućnosti.

Model je rezultat rada tima međunarodnih stručnjaka koji sarađuju sa regionalnim grupama civilnog društva. Model je predstavljen u formi onlajn video igre koja omogućuje svakome da izabere svoju energetsku budućnost. Stvaranjem svoje vizije energetske budućnosti, svako ko se poigra sa modelom moći će da vidikako je moguće napraviti razumne odluke o energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope. ...26.11.2015.

Tematska sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27 - Životna sredina.

Sastanak će biti održan u ponedeljak, 30. novembra 2015. godine, u maloj Plenarnoj Sali Narodne skupštine, ulica:Trg Nikole Pašića 13, sa početkom u 11 časova.
Agendu sastanka dostavljamo u Prilogu, a pozicioni papir tokom (draft) i nakon sastanka (konačna verzija).

Molimo Vas da vaše učešće potvrdite do petka, 27. novembra, u 12h na e-mail:nadjereg@gmail.com tel: 060/3131937. ...26.11.2015.

Sastanak Nacionalnog Konventa o Evropskoj Uniji i članova Radne grupe za životnu sredinu u okviru projekta ’’Istočna Srbija na putu ka EU’’ na temu pristupanje EU u sektoru voda.

Sastanak će biti održan u četvrtak, 3. decembra 2015. godine, u sali Zaječarskog upravnog okruga, ulica: Generala Gambete br. 44, Zaječar, sa početkom u 11 časova.
Agendu sastanka dostavljamo u Prilogu.
Molimo Vas da vaše učešće potvrdite do utorka, 1. Decembra, na e-mail: natasa.djereg@cekor.org
tel: 060/3131937. ...18.11.2015.

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR susreo se nedavno sa meštanima sela Malo Bavanište iz opštine Kovin, sela koji će biti na udaru štetnih posledica ako se ostvare planovi za širenje ugljenokopa i podizanje termoelektrane Kovin.

Meštani okolnih sela nisu upoznati sa planovima kojima će im životi biti promenjeni iz korena. Ako se ostvare u formi u kojoj su najavljene, investicije u iskopavanje i spaljivanje uglja će uništiti poljoprivredu na ovom području, doći će do mučnih postupaka raseljavanja lokalnog stanovništva, a ljudi koji žive u okolini će patiti od štetnih posledica elektrane i ugljenokopa. ...29.10.2015.

U sredu 28. oktobra 2015. god. u Sremskoj Mitrovici održan je IV. stručni forum o upravljanju otpadom. Ovaj forum tematski je zamišljen kao rekapitulacija vidljivih rezultata projekta i definiše sinergiju između komunalih preduzeća i gradske uprave da implementiraju projekte odvojenog prikupljanja otpada, građana koji sisteme upravljanja otpadom koriste i reciklažne industrije koja odvojeno prikupljeni otpad reciklira i iz njega stvara novu vrednost. Ovakvim krugom razvija se lokalna zelena ekonomija koja podstiče otvaranje novih radnih mesta uz pomoć resursa koji bi u protivnom bili odbačeni na deponije širom Hrvatske i Srbije. Iz dosada obrađenih tema kreirali smo viziju o tome kako trebaju izgledati napredni sstemii upravljanja otpadom, kako finansijski motivisati građane (naplata prema količini) i koje su tehnike za smanjenje biorazgradivog otpada. ...19.10.2015.

(Tirana, Albanija, 16.10.2015.) Grupa nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope dostavila je preko 16.000 potpisa Miguelu Ariasu Cañeteu, EU komesaru za energiju i klimatske promene i kopredsedavajućem Veća ministara Energetske zajednice danas tokom sastanka ovoga tela u Tirani u Albaniji. Regionalna peticija bazirala se na tri zahteva: na povećavanju energetske efikasnosti u domaćinstvima, na eliminaciji korupcije iz energetskog sektora i na usvajanju EU ciljeva vezanih za klimatske promene. Peticiju je potpisalo 16.250 građana i građanki iz država Jugoistočne Evrope [1] koje su članice Energetske zajednice.

Peticija je predata komesaru za energetiku na dan kada je Ministarsko veće odobrilo "Mapu puta o budućnosti Energetske zajednice". Mapa puta uključuje planove za usvajanje dodatnih zakona vezanih za životnu sredinu i javne nabavke i poboljšanje kontrole državne pomoći. Ove mere su ključne za eliminaciju slabih ekoloških standarda koji su deo svakodnevnog života građana i građanki država članica Energetske zajednice, u poređenju sa onima u Evropskoj uniji, kao i za zaustavljanje trenda trošenja javnog novca na podršku zagađujućim izvorima energije. Ipak, usvojeni dokument ne otkriva mnogo detalja kako će se ovi planovi ostvariti i ne obavezuje se na preko potrebno ojačavanje postojećeg mehanizma primene pravila Energetske zajednice. ...09.10.2015.

Sudbina energetskog sektora Srbije i regiona jugoistočne Evrope odlučuje se 16. oktobra 2015. godine na Ministarskom veću Energetske zajednice.

U okviru višegodišnjeg projekta "Strategija održive energije za jugoistočnu Evropu" pokrenuta je regionalna peticija za održivu energetsku budućnost.

Centar za ekologiju i održivi razvoj- CEKOR, i udruženje Fraktal kao nosioci projekta u Srbiji pozivaju građanke i građane Srbije da potpišu ovu on-line peticiju i podržite zahtev da energetski sektor bude efikasniji, pravedniji, čistiji, okrenut ka obnovljivim izvorima energije i da poštuje ciljeve Evropske unije u borbi protiv klimatskih promena.

On line peticiju možete potpisati na http://www.cekor.org/index/page/lg/sr/id/605 ...09.10.2015.

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR prati godišnju skupštinu Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda MMF i Svetske banke SB u Limi od 9-11.10.2015. Zvezdan Kalmar, koordinator energetike i monitoringa finansijskih institucija koji boravi u glavnom gradu Perua imao je sastanak sa izvršnim direktorima MMF u okviru šire delegacije nevladinih organizacija koju predstavlja evropska mreža za oprost dugova Eurodad.

Nevladine organizacije su istakle na sastanku da neke od mera koje nalaže MMF (mere štednje) imaju teške socijalne i dublje strukturne posledice koje u dužem periodu dovode do značajnog smanjenja socijalne kohezije i drastičnog smanjenja kvaliteta zdravstvene zaštite i obrazovanja. Kalmar je izneo stav da zahtev za restruktuiranje EPSa ne može da se završi privatizacijom dokle god Srbija ne ostvari snažne mere energetske efikasnosti jer je liberalizacija cena nepodnošljiva i potencijalna socijalna bomba koja će izložiti preko 60% stanovništva energetskom siromaštvu.

Osim toga Cekor je preko svog predstavnika ukazao na teške posledice liberalizacije radnog zakonodavstva koje je dovelo do nemoguće situacije da veliki broj zaposlenih nema pravo da bude u sindikatu, da se veliki broj radnika suočava sa predugačkim radnim vremenom, da nemaju pravo na godišnje odmore itd. ...21.08.2015.

Danas se svečano obeležava početak druge faze Paket projekata "TE Kostolac B", čijim bi završetkom Srbija dobila prvi novi moderan energetski kapacitet nakon 25 godina. Iz Službe za odnose sa javnošću Ogranak "TE KO" Kostolac najavljuju da će "ovom značajnom događaju prisustvovati premijer Srbije Aleksandar Vučić i drugi visoki zvaničnici".

Ovim povodom pozivamo Vladu Republike Srbije da sa više pažnje realizaciju ovog projekta, jer se prema preliminarnim informacijama iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (iz dopisa 351-03-01287/2015-02 od 10. jula 2015. godine) vidi da ni JP EPS, ni privredno društvo Termoelektrane i kopovi Kostolac nisu podneli zahtev za dobijanje građevinske dozvole novog bloka. A podignuta je već trećina novog dimnjaka. ...16.07.2015.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, pregovaračka grupa za poglavlje 27, je pripremila srpsku verziju Nacrt post skrining dokumenta za Poglavlje 27 koji treba biti poslat Evropskoj Komisiji. Ova verzija dokumenta je predmet prezentacije i javne rasprave sa najznačajnijim društvenim činiocima za pitanje životne sredine i aproksimacije evropskih direktiva: Narodnom Skupšinom Republike Srbije, Nacionalnim Konventom, Privrednom komorom Srbije i Stalnom Konferencijom gradova i opština.

Ministarstvo je pozvalo CEKOR i Nacionalni Konvent o EU da pozovu sve članove radne grupe za poglavlje 27 na javnu prezentaciju, u ponedeljak, 20. jula, u Beogradu, Omladinskih brigade 1, SIV 3, kancelarija 125 sa početkom u 10 časova. Prijave se mogu poslati na djnatasa@yahoo.com do petka, 17.jula u 15h.

U prilogu je Agenda prezentacije.

U prilogu je Nacrt post skrining dokumenta na srpskom jeziku za Poglavlje 27 ...25.06.2015.

Blog tekst Zvezdana Kalmara, koordinatora za energetiku u CEKOR-u:

Vlada Republike Srbije je odlučila da makroekonomski brod Srbije nasuče na sprud destruktivne energetske politike i besperspektivnih investicija u infrastrukturu za proizvodnju i spaljivanje uglja.

Istorija se ponavlja kada je srpska energetika u pitanju.

Vlada Republike Srbije je odlučila da se ogluši o glas razuma i odlučila je da ponovi greške vlasti Socijalističke Jugoslavije i da nastavi bespoštednu trku ka dnu prezaduženosti (trenutno preko 80% bruto nacionalnog dohotka), industrijskog kolapsa, nezaposlenosti, razarajućeg zagađenja, tehnološkog i industrijskog zaostajanja i da onemogući uspostavljanje uslova za prelazak na zelenu, na lokalnim resursima i štednji energije baziranu te tehnološki inovativnu i socijalno odgovornu ekonomiju. ...08.06.2015.

Nove investicije u rudnike uglja i termoelektrane bi mogle skupo koštati države zapadnog Balkana i Ukrajinu ako oni ne uzmu u obzir obavezujuća pravila koja se odnose na subvencije (državnu pomoć), pokazuje nova studija koju je danas objavila mreža CEE Bankwatch Network.

Rezime se može skinuti sa: bankwatch.org/publications/EnCom-stateaid
Studija slučaja iz priloga je na:
bankwatch.org/publications/EnCom-stateaid-cases ...05.06.2015.

Danas, na 5 juni, Svetski dan zaštite životne sredine, mreža organizacija okupljenih u okviru projekta Održiva energetska politika jugoistočne Evrope - SEE SEP, kojoj pripada i CEKOR, poziva vlade u regionu da reaguju brzo i odrede svoje nacionalne ciljeve za smanjenje emisije gasova koji dovode do efekta staklene bašte uoči predstojećeg klimatskog sporazuma u Parizu.

Želimo opet istaći izjavu generalnog sekretara UN-a Ban Ki-mun-a koji je još novembra 2014 rekao da "lideri država moraju preduzeti akcije" i da "postoji mit da će akcije za rešavanje klimatskih promena puno koštati, ali ne preduzimanje akcija će koštati mnogo više". 

I dok se ove nedelje u Nemačkoj u Bonu na konferenciji UN-a oko klimatskih promena pregovara kako će glasiti finalni tekst novog globalnog sporazuma, Srbija priprema konferenciju na visokom nivou o klimatskim promenama 11. ...22.04.2015.

Dan planete Zemlje, obeležava se 22. aprila, sa ciljem da ljude u čitavom svetu podseti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive, da se čovečanstvo upozori na prekomerno zagađenje i nekontrolisanu potrošnju resursa.

Širom sveta Dan planete zemlje se obeležava od 1992. godine kada je na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini u Rio de Žaneiru ustanovljen dugoročni Program za promociju održivog razvoja (Rio Declaration on Environment and Development).

Ova 2015.godina treba da bude godina u kojoj se građani i organizacije oslobađaju od fosilnih goriva i ulažu novac u energetsku efikasnost i rešenja sa obnovljivom energijom.

Prema saopštenjiu UN, došlo je vreme za usvajanje globalnog sporazuma o borbi protiv klimatskih promena, posle neuspešnih pokušaja u posljednjih 20 godina da se nadogradi Sporazum iz Kjota, usvojen 1997. godine.

Srbija može svoja ograničena sredstva dostupna za investiranje u unapredjenje i zaštitu životne sredine da investira sa ciljem da se inicira zelena tranzicija, otvaranje novih "zelenih" radnih mesta te smanjenje troškova zdravstvene zaštite kroz smanjenje rizika za obolevanje.

Na dan planete zemlje CEKOR želi da naglasi nekoliko problema i potencijalnih rešenja pred kojima se kao značajnim izborom Srbija nalazi i koje bi mogla da upotrebi kao izuzetan podsticaj za razvoj. ... 

IZDVAJAMO


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


 

 

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime