header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
21.07.2024. Nedelja

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Publikacije

06.06.2024.

Jedna od značajnih aktivnosti CEKOR-a u okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe", koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je izrada stručne analize vezane za bujične poplave, čiji je autor dr Ratko Ristić, redovni profesor na Šumarskom fakultetu i Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu.

Izveštaj „Analiza planskih dokumenata i zakonske regulative u cilju smanjenja destruktivnosti bujičnih poplava“ obrađuje problematiku bujičnih poplava, nosioce odgovornosti i mere prevencije bujičnih poplava, finansijsku podršku za primenu koncepta prevencije, aktuelno stanje stvari u domenu prevencije bujičnih poplava i smanjenja rizika, analizira planske dokumente i zakone, komunalni i urbanistički red, inspekcijski nadzor i kaznenu politiku, te daje predloge za poboljšanje zakonskog i strateškog okvira. Ova analiza je u svom nacrtu predstavljena u martu i na tematskoj sednici Nacionalnog Konventa o EU, gde se okupilo više od 50 učesnika, predstavnika stručne javnosti, civilnog društva i institucija. Učesnici su se  saglasili sa najvažnijim predlozima iz analize profesora Ristića, a to su donošenje Nacionalne strategije za kontrolu erozije zemljišta i odbranu od bujičnih poplava, izrada Karte erozije Srbije, izrada Katastra bujičnih tokova Srbije i Katastra izvedenih protiverozionih radova. ...01.02.2024.

Prevod tekstova objavljenih u publikaciji "The Orthodox Church Addresses the Climate Crisis"

Naslov originala:
"The Orthodox ChurchAddresses the Climate Crisis"
Theodota Nantsou & Nikolaos Asproulis (eds.)
WWF Greece & Volos Academy Publications, ATHENS & VOLOS, 2021
ISBN: 978-618-5375-11-9
Izdavač:
Centar za ekologiju i održivi razvoj, CEKOR, 2024
Za izdavača:
Zvezdan Kalmar
Prelom:
DM media ...20.12.2023.

Mere energetske efikasnosti za domaćinstva su konačno postale deo energetske politike Srbije, ne samo u strategijama i planovima,nego i u praksi, preko aktivnosti Ministarstva rudarstva i energetike. Time je najzad započeta šira primena energetske efikasnost u sektoru domaćistava, što je jedan od prioriteta energetske politike Srbije kako je utvrđeno još 2015. godine kod donošenja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. ...19.10.2023.

Kršenja prava zajednica na odgovarajuću hranu i prehranu, kao i čistu, zdravu i održivu životnu sredinu

Ova studija ispituje razarajući uticaj životnog ciklusa uglja (rudarenje, sagorevanje i odlaganje otpada) na živote i egzistenciju u lokalnim ruralnim zajednicama na Zapadnom Balkanu, oblasti sa nekim od najviših nivoa zagađenja vazduha u Evropi.
Istražuje i uticaje eksploatacije uglja i srodnih aktivnosti tokom ciklusa uglja na pravo ljudi na adekvatnu hranu i ishranu i čistu, zdravu i održivu životnu sredinu i druga međusobno povezana prava.

Poseban fokus se stavlja na lokalne borbe i otpor uticaja električne energije na ugalj na tri lokacije: sela Kličevac i Drmno, u blizini rudnika Drmno i termoelektrane Kostolac u Srbiji; Rudnik Kamengrad i selo Kamengrad, opština Sanski Most u Bosni i Hercegovini; i elektrana Ugljevik i rudnik uglja, takođe u Bosni i Hercegovini. ...19.07.2023.

BICIKLISTIČKE STAZE U SUBOTICI - Rasprostiranje, stanje, potrebe, podrška

Bicikl je u Subotici odavno veoma rašireno prevozno sredstvo. Koristi se za sve namene: odlazak i povratak u školu i sa posla, rekreativno, sportski, za razonodu, za prevoz lakših tereta...

Ovu popularnost stvorilo je više razloga: grad je ravničarski i nema ni jedan oblik terena koji bi bio posebno zahtevan za vožnju bicikla; bicikl je u ranijem periodu, od kraja Drugog sv.rata sve do šire automobilizacije od polovine 70-ih godina bio prestižno i istovremeno pristupačno prevozno sredstvo; različiti društveni trendovi pokrenuti ekološkim idejama od 80-ih godina podstiču vožnju bicikla. ...15.08.2022.

Izdavač:

Centar za ekologiju i održivi razvoj,
Korzo 15/13, 24000 Subotica,
www.cekor.org
Tel: +38124523191

Priprema za štampu: Saša Marijanušić

Urednik: Nataša Đereg

Autor: Pera Marković, dipl.pravnik

Publikaciju možete preuzeti OVDE ...15.08.2022.

Ciljevi publikacije: Da stvorimo preduslove za dugoročno i održivo uključivanje lokalne i opšte zainteresovane javnosti u procese donošenja odluka o rudarstvu, ali i da pokažemo glavne neuralgije i konflikte rudarstva sa raznim sektorskim politikama, te podstaknemo bolju primenu zakona i očuvanje zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine.

Izdavač:
Centar za ekologiju i održivi razvoj, Subotica
www.cekor.org
Za izdavača:
Nataša Đereg, CEKOR
Urednici:
Pera Marković i Nataša Đereg
Prelom:
DM media, Novi Sad
Fotografija na koricama:
Ratko Ristić
Godina: 2022.

Preuzmite publikaciju OVDE ...18.07.2022.

Pravoslavna crkva razmatra klimatsku krizu - PRVI DEO

Prevod tekstova objavljenih u publikaciji The Orthodox Church Addresses the Climate Crisis Naslov originala: The Orthodox ChurchAddresses the Climate Crisis Theodota Nantsou & Nikolaos Asproulis (eds.) WWF Greece & Volos Academy Publications, ATHENS & VOLOS, 2021 ISBN: 978-618-5375-11-9

Izdavač: Centar za ekologiju i održivi razvoj, CEKOR

Za izdavača: Zvezdan Kalmar

Prelom: DM media

Publikaciju možete preuzeti OVDE ...15.02.2022.
Konferencija “Uloga religije i vjerskih zajednica u doba
borbe protiv klimatskih promjena”
Tuzla, 9-10. novembar 2021. godine
Urednici:
Zvezdan Kalmar, Nikola Perušić, Pera Marković, Denis Žiško ...


24.12.2021.

Autori: Zvezdan Kalmar[1], Ilija Batas Bjelic, Dejan Molnar

Publikaciju preuzmite OVDE ...16.11.2021.

"STAY SAFE AND SPEAK OUT"

REGIONALNA STUDIJA O POZICIJI BRANITELJA I BRANITELJICA LJUDSKIH PRAVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Autorica i urednica: Ena Bavčić

 

Tel: 051/433-140
E-mail: info@czzs.org
www.czzs.org

BANJA LUKA
Oktobar 2021

Preuzmote publikaciju OVDE ...24.07.2020.

Autor: dr Ilija Batas Bjelić

Uređivački odbor i koautori: Zvezdan Kalmar - CEKOR, Vladimir Janković – UNEKOOP,  Nataša Đereg -  CEKOR

Preuzmite brošuru: Strateški okvir za planiranje prilagođavanja na klimatske promene  Opštine Paraćin ...24.07.2020.

Aplikacija „Prati Crnicu“ namenjena je nadležnim službama i građanima opštine Paraćin u cilju efikasnije zaštite od poplava.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.praticrnicu.rs

Preuzmite letak: Aplikacija za mobilne – Prati crnicu ...08.05.2020.

Glavni Autor: dr Ilija Batas Bjelić

Uređivački odbor i koautori: Zvezdan Kalmar - CEKOR, Vladimir Janković - UNEKOOP, Nataša Đereg - CEKOR

 

Preuzmite publikaciju: Strateški okvir za planiranje prilagođavanja na klimatske promene  Opštine Paraćin ...08.05.2020.

Autor: Ksenija Petovar, sociolog - Redovna profesorka (u penziji) Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Urednik: Nataša Đereg, CEKOR

Preuzmite publikaciju: Građani Paraćina o klimatskim promenama – rezultati ankete sprovedene sa građanima u opštini Paraćin ...16.03.2020.

U okvira projekta „Pametno lokalno planiranje u borbi sa klimatskim promenama“ koji provode CEKOR sa udruženjem građana „Život je u kretanju“ iz Paraćina napravlen je letak iz kojeg se jasno mogu videti, koji su to ciljevi, očekivani rezultati i aktivnosti istog.

Trajanje projekta je od 15.09.2019. godine  do 15.07.2020. godine.

letak projekta možete preuzeti OVDE ...26.11.2018.

Tematski bilten na temu borbe protiv klimatskih promena.

U okviru projekta "Borba protiv klimatskih promena - prilika za razvoj lokalne i nacionalne ekonomije" podržanog od strane Ministarstva zaštite životne sredine nastao je tematski bilten naslova "BILTEN O KLIMATSKIM PROMENAMA". ...
27.04.2018.

Organizacija civilnog društva CEKOR – Centar za ekologiju i održivi razvoj u saradnji sa lokalnom organizacijom civilnog društva Kličevački idol, organizovala je sprovođenje anketnog istraživanja s ciljem da se čuju mišljenja i stavovi građana o problemima i teškoćama svakodnevnog života u naselju, o aktivnostima koje bi mogle pomoći da se uslovi života unaprede, kao i o budućnosti naselja i razvojnim perspektivama. ...11.04.2018.

Public Infrastructure in Southeast Europe – in whose interest?

BALKAN MONITORING PUBLIC FINANCES_LOGOWithin the CSOs as equal partners in monitoring of public finance project, 10 organisations from 7 countries have examined trends in public infrastructure projects in southeast Europe, including the role of the EU and financing institutions. ...28.10.2017.

ZAŠTO JE RECIKLIRANJE VAŽNO?

Recikliranje donosi kako ekonomske dobiti, tako i dobit u smanjenju zagađenja. Upotrebom reciklanata štede se prirodni resursi i štedi energija. Reciklaža stvara manje zagađenja vazduha i vode nego primarna proizvodnja sirovina. Recikliranjem se štedi prostor za deponovanje, stvaraju se nova radna mesta u preduzećima koja se bave prikupljanjem, proizvodnjom i distribucijom sekundarnih sirovina, štede se novci i čuvaju biljna i životinjska staništa. ...27.10.2017.

NAZIV IZVEŠTAJA: KO-PROCESUIRANJE OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

NARUČILAC: Centar za održivi razvoj CEKOR-Subotica
OBRAĐIVAČ: "METROALFA"doo, Beograd-Zemun
Izveštaj pripremila:
Margareta Milosavljevic, dip.ing.z.ž.s ...26.10.2017.

Priručnik za donosioce odluka

Strategija vodosnabdevanja i zaštite voda u AP Vojvodini utvrdila je da postoje uslovi za dugoročan održivi razvoj izvorišta voda u cilju zadovoljenja potreba stanovništva u vodi za piće, pod uslovom da se gazdovanje kvalitetnom vodom vrši organizovano i racionalno.

Autor istraživanja:

dipl. ing. Duško Medić, Centar za održive zajednice

Izdavač: CEKOR

Za izdavača: Nataša Đereg

Subotica, 2017.

Preuzmite publikaciju: UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA VOJVODINE ...30.03.2017.

Studija o ceni CO2 za planirane termocentrale Zapadnog Balkana

Sve zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) koje planiraju da postanu deo EU u narednoj deceniji ili dve, ne smeju da zaborave tu činjenicu kada planiraju ulaganja u sektor energetike. Pravac razvoja politika EU je jasan: do 2050. godine njen energetski sektor mora biti potpuno dekarbonizovan - i zaista, već je počeo da se kreće u tom pravcu. Nasuprot tome, sve zemlje Zapadnog Balkana, osim Albanije, se u snabdevanju električnom energijom u velikoj meri oslanjaju na lignit niskog kvaliteta, i na planove o izgradnji novih termoelektrana na ugalj. ...04.01.2017.
Ova publikacija je nastala u okviru projekta "Advocacy NGOs networks for sustainable use of energy and natural resources in the Western Balkans and Turkey - ETNAR" na kojem rade organizacije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije, a bavi se temama energije, transporta i prirodnih resursa. ...


09.12.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR napravio je ovaj dokument (position paper) kojim je izrazio svoj stav o pitanju voda i zaštite životne sredine.

Dokument je izrađen uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržaj ovog dokumenta, odgovoran je isključivo Centar za ekologiju i održivi razvoj, te ona ne predstavlja nužno stavove Evropske unije. ...09.12.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR napravio je ovaj dokument (position paper) kojim je izrazio svoj stav o pitanju energije.

Dokument je izrađen uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržaj ovog dokumenta, odgovoran je isključivo Centar za ekologiju i održivi razvoj, te ona ne predstavlja nužno stavove Evropske unije. ...15.11.2016.

Naselje Drmno kod Kostolca je jedno od potencijalno najugroženijih naselja zbog blizine eksploatacije uglja na tom području. Kako bi se procenio uticaj rudarenja na deformacije stambenih objekata u ovom naselju, izvršen je obilazak objekata i terena u naselju Drmno kod Kostolca dana 26.06.2016.g., od strane stručnog tima za utvrđivanje uticaja rudarenja na deformacije objekata.

Naručilac studije je udruženje CEKOR.

Studija predstavlja nezavisno stručno mišljenje njenih autora, zasnovano na obilasku terena i navedenoj metodologiji.
Stavovi izneti u ovoj studiji su lično mišljenje i stručna procena autora nezavisno od stavova i ciljeva koje zastupa CEKOR. ...15.11.2016.

Predstavljamo publikaciju " JUGOISTOČNA EUROPA: PUT U EU ILI PUT ZA NIGDE? " Energetska mapa puta za 2050: Vodič za budućnost", čiji je cilj upoznati javnost s odabranim scenarijem, rezultatom modela niskougljeničnog razvoja energetike u regionu jugoistočne Evrope razvijenog u sklopu projekta SEE SEP. ...14.11.2016.

Planirane nove termoelektrane na ugalj u Jugoistočnoj Evropi praćene su obećanjima o stvaranju novih radnih mesta i o očuvanju postojećih. Međutim, obećanja su u gotovo svim slučajevima nerealna, zaključuje nova studija objavljena od strane mreže CEE Bankwatch, zajedno sa lokalnom partnerom Centrom za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR). ...09.11.2016.

This report has been produced with the assistance of the European Union. The contents of the report are the sole responsibility of the SEE Change Net on behalf of the SEE SEP implementing partners and can in no way be taken to reflect the views of the EU. ...17.10.2016.

This report gives a glimpse into the everyday life of those who are severely affected by adverse impacts of living in energy poverty throughout South East Europe, while trying to provide guidance for possible paths to solving the problem. Tools and mechanisms that can provide immediate and much needed assistance for many families are also discussed. It is principally political will - the willingness to act and make a difference - that is lacking. ...13.06.2016.

Predmet i fokus ovog Izveštaja su rezultati ankete sprovedene u naselju Drmno u periodu februar - april 2016. godine. Na ukupno 252 okućnice (ankete) evidentirano je 246 domaćinstava (6 domaćinstava ima stambene objekte na više lokacija). U anketiranju su učestvovala 162 domaćinstva (65,9% od ukupnog broja evidentiranih 246 domaćinstava).

Navedeno je da 13 domaćinstava ne žive u naselju Drmno, tako da ukupan broj važećihopservacija (162) u odnosu na ukupno prisutna domaćinstva (246 - 13 = 233) iznosi 69,5%. Učešće u anketiranju je odbilo 71 domaćinstvo. Međutim, moguće je da i među ovim domaćinstvima ima izvestan broj čiji članovi ne borave stalno u naselju Drmno.

dr Ksenija Petovar, sociolog
Profesor (u penziji) Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ...18.12.2015.

Uticaj uglja na zdravlje u Srbiji 2015. godine 

Preuzmite  :  Kojim putem idemo!?

Autor: Bjanka Čuturilo, CEKOR ...15.12.2015.


Ovaj Vodič je obnovljena verzija publikacije štampane 2011. godine Vodič za organizacije građanskog društva "Govorimo o IPA- Osnovni pojmovi i mogućnosti učešća". Cilj ovog Vodiča je da da smernice i podrži NVO-e iz zemalja Zapadnog Balkana i druge subjekte koji su zainteresovani ili već učestvuju u programskom ciklusu predpristupnog finansiranja, kao i da ih ojača da mogu u celini da koriste sve mogućnosti i prilike za učešće javnosti u tom procesu. ...10.12.2015.

Kompostiranje je prirodan proces razgradnje biomase i događa se svuda oko nas. Kompostiranjem smanjujemo količinu otpada za odvoženje i odlaganje, a kompostom vraćamo hranjive sastojke zemljištu iz kojeg su potekle, gde će se postupno pretvoriti u humus - plodno tlo.
Kvalitetan kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu, stvara uslove za život organizama u zemljištu, i pogoduje rastu biljaka.
Kompostirati se može u vlastitoj bašti, ili dvorištu (samostalno), na pogodnim lokacijama u naseljima (zajedničko kompostiranje) i na velikim kompostanama (centralno kompostiranje) uz prethodno odvojeno prikupljanje bio-otpada u posebne posude i odvoženje na lokaciju kompostane. ...08.10.2015.

Sa oko 25 miliona potencijalnih novih građana i građanki Evrope iz zemalja jugoistočne Evrope koji predstavljaju potrošače energije, energetika je možda najkompleksnije pitanje sa kojim se danas suočavamo.

Pitanje energije ima dalekosežne i međusobno isprepletene uticaje u nekoliko sfera, uključujući društvo, ekonomiju i životnu sredinu, naročito s obzirom na to da se region jugoistočne Evrope suočava sa nadolazećom deregulacijom tržišta u 2015. godini u upravljačkom okruženju koje baš i nije povoljno.

Strategija održive energije za jugoistočnu Evropu (South East Europe Sustainable Energy Policy - SEE SEP) je program koji je osmišljen kako bi se bavio ovim izazovima.

To je višegodišnji međunarodni projekat koji okuplja 17 partnerskih organizacija civilnog društva iz celog regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna gora i Srbija) i Evropske unije, sa krovnom organizacijom SEE Change Net. ...01.09.2015.

Energetski sistemi u jugostočnoj Evropi su i dalje bazirani na dotrajalim kapacitetima i prljavim tehnologijama budući da najvećim delom koriste neefikasan ugalj slabog kvaliteta - lignit, čije spaljivanje u termoelektranama stvara zagađenje koje škodi ne samo zdravlju građana/ki, već doprinosi i klimatskim promenama. Još 2008-e objavljena studija Međunarodne agencije za energetiku Energy in the Western Balkans[1] sa svojim preporukama za reformu je i danas aktuelna. 

Poslednja studija Svetske zdravstvene organizacije, Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, navodi da region jugoistočne Evrope gubi u proseku 30 milijardi evra (19% BDP-a) zbog smrti koje su posledica zagađenja vazduha. 

Prema analizama stručnjaka, Srbija je već četrdesetak godina orijentisana na izvoz prirodnih resursa, i taj izvoz podržava jeftinom energijom. ...17.10.2014.

Priručnik o kompostiranju nastao je u sklopu projekta pod nazivom "The Case for Zero Waste" - Creating preconditions for zero waste society in cross border region.

Projekat sprovode Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek i Javno komunalno preduzeće ‘’Komunalije’’ Sremska Mitrovica u saradnji s partnerima Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje, Udrugom za zaštitu prirode i okoliša ‘’Zeleni Osijek’’, Gradom Sremska Mitrovica, Ekološkim klubom grada Sremske Mitrovice i Centrom za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR, a financiran je iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija. ...09.09.2014.

Na području subotičke opštine se vrši nelegalna eksploatacija peska, na privatnim parcelama koje su kupljene, a zatim se izvrši prenamena zemljišta koja im takođe ne odobrava prodaju i eksploataciju peska. Ekspoatacija direktno nanosi štetu voćnjacima koji se koji se masovno suše zbog spuštanja nivoa podzemnih voda, građani koji stanuju direktno na obodima suočeni su sa problemom nesaniranih "rudnika peska" koja ugrožava ljudsku bezbednost i ekološku ravnotežu. Najčešće se te rupe zatrpavaju smećem i šutom tako da se javlja problem nicanja divljih deponija...

Preuzmite publikaciju: PESKOVITA GROZNICA ...27.06.2014.

Ko profitira od korupcije visokog nivoa u energetskom
sektoru jugoistočne Evrope?

Korupcija koja se dešava na najvišim nivoima donošenja odluka u
energetskom sektoru veoma utiče na države jugoistočne Evrope i do
sada u regionu kao posledicu imamo desetine miliona evra
izgubljenih tokom poslednjih decenija tvrdi se izveštaju. Dobitnici i
Gubitnici: Ko profitira od korupcije visokog nivoa u energetskom
sektoru jugoistočne Evrope? koji je 24. juna predstavljen u Briselu
tokom Konferencije kao događaja organizovog tokom Evropske
nedelje održive energije 2014. ...18.06.2014.

Promene klime su sve očiglednije. Rast temperature na celoj planeti će prema procenama stručnjaka u ovom veku iznositi od 0,3 do 4,8 stepena Celzijusovih. Suše, poplave, toplotni talasi, šumski požari će biti jošÂ ekstremniji i češći u celoj Evropi. Zbog svoje kompleksnosti, i nepredvidljivosti, kao i ogromnog potencijalnog kumulativnog uticaja na neke ili sve sektore društvenog i ekonomskog života,
klimatske promene zaslužuju najozbiljniji tretman - one moraju predstavljati temeljni input i ključni faktor u donošenju odluka. One dakle treba da usmere strateško planiranje u sektorima energetike, poljoprivrede, zaštite životne sredine, vodoprivrede i šumarstva, turizma...

Preuzmote publikaciju: SRBIJA I KLIMATSKE PROMENE  ...14.04.2014.


Junkovac is a village situated in Lazarevac municipality in Serbia. It is heavily hit by mining operation. This is a overwiev of events in relation to the landslide.

Download the document: Issue paper Junkovac and Tamnava West ...11.04.2014.

Opšta javnost u Srbiji je za razliku od stručne, doživela veliko iznanađenje kada je na svetlost počeli izlaziti korupcija u Kolubarskom basenu. Najveću ulogu u razotkrivanju učinio je serijal: Insajder: prevara veka čije je emitovanje počelo na TV B92 u januaru 2011. godine. Insajder je naveo da je za osam godina, od 2003. do 2010. godine, na zakup privatne mehanizacije potrošeno 130 miliona evra bez ikakve kontrole od strane EPS-a, čiji je Kolubara deo, ili od strane Vlade, koja je dužna da kontroliše rad svih javnih preduzeća. ...23.01.2014.

Ovaj priručnik je izrađen u okviru kampanje Osnaživanje civilnog sektora za rad na zaštiti od klimatskih promena koju vodi Centar za ekologiju i održivi razvoj, čiji je glavni cilj podizanje svesti građana o negativnim aspektima prljavih izvora energije. Jedan od tih izvora energije je ugalj, čije sagorevanje izaziva zdravstvene posledice, doprinosi efektima staklene bašte i klimatskim promenama i dovodi do velikih finansijskih gubitaka. ...15.01.2014.

Srbija poseduje rezerve uglja za oko 30 godina proizvodnje struje pri ovom nivou eksploatacije.S obzirom na zastarelost tehnologije i nisku cenu električne energije ovaj rok će biti i manji od 30 godina.

Uz ove činjenice najbitniji faktor za promenu ove strukture energetike su ogromni nivoi zagađenja koji dolaze kako od zastarele tehnologije tako i od lošeg kvaliteta uglja. U ukupnoj potrošnji struje u Srbiji oko 70% dolazi od struje iz uglja. Prema trenutnoj dinamici rekordnog iskopavanja uglja i spaljivanja za proizvodnju struje, Srbija bi svoje rezerve iscrpila negde oko 2050 te godine.

Proizvodnja struje iz uglja je još uvek glavna opcija strategije energetike, a kao jedna od najprljavijih tehnologija predstavlja jedan od najvećih uzročnika teških akutnih i hroničnih stanja kako žiteljima regiona koji žive neposredno oko termo centrala i rudnika lignita, tako i širokom krugu od preko 250 km dokle "dobacuje" većina čestica koja se emituje iz dimnjaka elektro privrede Srbije. Ogromna neposredna i dalekosežna zagađenja su jedan od glavnih razloga izuzetno lošoj zdravstvenoj slici građana Srbije. ...22.10.2013.

TIME TO PHASE OUT DIRTY COAL IN SOUTH EASTERN EUROPE- THE HIDDEN COST WE CAN AVOID
VREME JE ZA POSTEPENO UKIDANJE PRLJAVOG UGLJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI- SKRIVENI TROŠAK KOJI MOŽEMO IZBEĆI ...09.07.2013.

Uprkos činjenici da raspolažemo sa značajnim potencijalima u obnovljivim izvorima energije (6 miliona tona godišnje, što bi pokrilo više od trećine ukupne godišnje energetske potrošnje u Srbiji - npr. za 2012. godinu za celu Srbiju potrošnja je bila oko 16,2 miliona tona ekvivalentne nafte), mi i dalje razvijamo energetsku strategiju baziranu predominantno na lignitu. Od ovih potencijalnih 6 miliona tona godišnje, Srbija koristi 33%, i to skoro u potpunosti u obliku velikih hidrocentrala, a zanemarljivo malo u ostalim vidovima obnovljivih izvora. Nacionalnim akcionim planom za obnovljive izvore energije iz decembra 2012. godine predviđeno je da do 2020. godine u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Srbiji 27% bude iz obnovljivih izvora.
Postoji ogroman prostor za povećanje energetske efikasnosti u Srbiji - energetska efikasnost u Republici Srbiji jedna je od najnižih u Evropi. Povećanjem energetske efikasnosti za 20% uštedela bi se
količina primarne energije od 2,8 miliona tona ekvivalentne nafte.

Preuzmite dokument: Letak o ekološkim uticajima termoelektrana na ugalj ...28.12.2012.

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) vam predstavlja Vodič za organizacije građanskog društva "Govorimo o IPA"- osnovni pojmovi i mogućnosti učešća. Vodič je nastao kroz projekat «Sustainable funds for the future of South East Europe» finansiran od Air Pollution and Climate Secretariat (AirClim). Srpska studija je takođe proizvedena uz pomoć TACSO projekta u Srbiji, i podrške za "SEKO Životna sredina i energetika". ... 

IZDVAJAMO


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


 

 

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime