header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
22.07.2024. Ponedeljak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Tekući projekti
Novi projekat: „Pametno lokalno planiranje u borbi sa klimatskim promenama“
18.10.2019.

CEKOR je sredinom septembra 2019. godine u Opštini Paraćin započeo projekat: „Pametno lokalno planiranje u borbi sa klimatskim promenama“ , koji sprovodi sa udruženjem građana „Život je u kretanju“ iz Paraćina u narednih 9 meseci.

Cilj projekta je prilagođavanje opštine Paraćin na izmenjene klimatske uslove i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, što će doprineti smanjenju zagađenja, efikasnijem korišćenju energije i resursa, zaštiti od nepredviđenih troškova izazvanih efektima klimatskih promena, kao i boljem upravljanju rizicima, te u krajnjem ishodu i boljem zdravlju građana.

U okviru projekta će putem anketa, sastanaka, fokus grupa i desk istraživanja biti izrađena opšta analiza prilagođavanja Opštine Paraćin na izmenjene klimatske uslove, na osnovu koje će biti date preporuke za strateški okvir za planiranje adaptacije na klimatske promene (prema priručniku SKGO), te će se raditi na tome da se predložene preporuke usvoje.

Praktična komponenta projekta su obilazak mernih uređaja za merenje vodostaja reke Crnice (selo Zabrega), kao i izrada aplikacije za mobilne telefone za praćenje sistema za ranu dojavu opasnosti od bujica (nadogradnja postojećeg sistema). Projektom takođe želimo da podignemo svest građana i podstaknemo partnerski dijalog između svih aktera o problematici klimatskih promena, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti, kao i o obavezama i koristima procesa pristupnih pregovora sa EU, u okviru Poglavlja 27: životna sredina i klimatske promene.

CEKOR projekat „Pametno lokalno planiranje u borbi sa klimatskim promenama“ sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) u Srbiji, u okviru programa ReLOad (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu),  uz podršku Evropske Unije.

Kontakt osoba: Nataša Đereg, koordinatorka projekta natasa.djereg@cekor.org

 

 

IZDVAJAMO


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


 

 

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime