header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
01.03.2024. Petak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Vlada da počne da primenjuje Pariski sporazum izradom ambiciozne klimatske strategije
04.11.2016.

BRISEL / BEOGRAD, 4. novembar 2016 - Pariski sporazum o klimatskim promenama danas stupa na snagu, dok u ponedeljak 7. novembra počinje 22. Konferencija UN o klimatskim promenama, gde će se diskutovati detalji primene Pariskog sporazuma. Tim povodom, organizacije okupljene u Koaliciju 27 [1] i RES Fondacija [2] pozivaju Vladu i Parlament Srbije da hitno pristupi ratifikaciji Pariskog sporazuma, ali i pokaže spremnost na njegovu odlučnu primenu razvijanjem ambiciozne Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena.

Pariski sporazum je usvojen prošlog decembra na svetskom klimatskom Samitu u Parizu, pri čemu se preko 190 zemalja sveta, uključujući i Srbiju, obavezalo da će progresivno smanjivati svoje emisije gasova staklene bašte, do nultog nivoa emisija u drugoj polovini ovog veka. Da bi Sporazum stupio na snagu, bilo je potrebno da ga ratifikuje preko 55 zemalja sveta, koje zajedno čine preko 55% svetskih emisija gasova sa efektom staklene bašte.

U do sada nezapamćenom izrazu političke volje i jedinstva širom sveta, oba uslova su ispunjena. Tako Pariski sporazum stupa na snagu danas, 4. novembra, manje od godinu dana nakon što je usvojen. To je jedan od rekorda za najbrže stupanje na snagu jedne globalne konvencije. Sada je vreme da se Sporazum prevede u niz aktivnosti koje će omogućiti dostizanje postavljenih ciljava, počevši od izrade planskih dokumenata za borbu protiv klimatskih promena. 

"Pariski sporazum stupa na snagu u vreme kad Srbija razvija Nacionalnu strategiju za borbu protiv klimatskih promena. To je jedinstvena prilika da aktuelna Vlada pokaže da je zrela da ponudi ozbiljne alternative aktuelnoj energetskoj strategiji koja planira proširenje kapaciteta na ugalj i njihov rad nakon 2050. godine. U današnjim uslovima na tržištu uglja i električne energije, ovakva politika može skupo koštati građane Srbije " rekao je  Zvezdan Kalmar iz organizacije CEKOR.

Pariski sporazum stupa na snagu samo nekoliko dana pre početka velike UN konferencije o klimi, koja se održava od 7-18. novembra u Marakešu. U Marakešu će se raspravljati o detaljima primene Pariskog sporazuma, odnosno o merama koje će omogućiti drastično smanjenje emisija gasova staklene bašte u narednim godinama [2].

Države koje sporazum još nisu ratifikovale - poput Srbije  - pravno gledano neće moći aktivno da utiču na odluke donesene na ovoj konferenciji a koje se tiču detalja njegove primene. 

"Srbija treba da hitno ratifikuje Pariski sporazum, kako bi se što pre uključila u diskusije oko mera njegove primene i počela da se priprema za punu primenu sporazuma. Takođe je neophodno da se, do kraja 2018. godine, revidira postojeći cilj za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, koji mora biti značajno veći, imajući u vidu potencijal obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji" - zaključila je Dragana Mileusnić iz Mreže za klimatsku akciju Evropa (Climate Action Network Europe).

 

Kontakt:

Zvezdan Kalmar, CEKOR, zvezdan@bankwatch.org, +381 65 552 3 191

Dragana Mileusnić, Climate Action Network Europe, dragana@caneurope.org, +32 471 438 442

Beleške:

[1] Koalicija 27 je grupa nevladinih organizacija koja zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora RS sa EU i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana. Organizacije udružene u Koaliciju 27 su Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Centar za ekologiju i održivi razvoj, Centar za unapređenje životne sredine, Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN Europe), Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, GM Optimist, NVO Fraktal, Mladi istraživači Srbije i Svetska organizacija za prirodu.

[2] RES Fondacija radi na umrežavanju i uspostavljanju partnerstava između javnog, privatnog i civilnog sektora kako bi se obezbedila javna dobra i usluge za vitalne zajednice. Za više detalja pogledajte: http://www.resfoundation.org/

 [3] Za više informacija o konferenciji u Marakešu, pogledajte: http://www.caneurope.org/docman/un-climate-negotiations-unfccc/3006-marrakech-galvanizing-ambition-english-summary/file

Preuzmite dokument: Vlada da počne da primenjuje Pariski sporazum izradom ambiciozne klimatske strategije - saopštenjeOve aktivnosti su jednim delom podržane projektom "Osnaživanje odgovornosti i obaveza za bolju životnu sredinu", koji se realizuje uz podršku programa CSOnnect, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime