header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
01.03.2024. Petak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Novi energetski model pokazuje da je isplativ energetski sistem na bazi obnovljivih izvora - izvodljiv
30.11.2015.

S obzirom da klimatski pregovori počinju danas u Parizu, grupa nevladinih organizacija u okviru programa SEE SEP pokrenula je video igru Energetskog modela 2050 jugoistočneEvrope South East Europe (SEE) 2050 Energy Model. Ove organizacije tvrde da zemlje jugoistočne Evrope mogu da imaju čistiji, pravedniji i efikasniji energetski sistem, koji je ujedno otporan na klimatske šokove budućnosti.

Model je rezultat rada tima međunarodnih stručnjaka koji sarađuju sa regionalnim grupama civilnog društva. Model je predstavljen u formi onlajn video igre koja omogućuje svakome da izabere svoju energetsku budućnost. Stvaranjem svoje vizije energetske budućnosti, svako ko se poigra sa modelom moći će da vidikako je moguće napraviti razumne odluke o energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope.

"Informisanje široke javnosti o odlukama koje se odnose na budućnost njihovih energetskih sistema je izuzetno važno za Energetsku zajednicu. Ova energetska video igra je odličan alat da se javnosti objasne složena pitanja na jednostavan i zabavan način", kaže direktor Energetske zajednice Janez Kopač o Energetskom modelu 2050 jugoistočne Evrope.

Model nudi niz scenarija, od uobičajenog da se iskorištavasav raspoloživi ugalj i da se ne ulaže u obnovljive izvore energije, pa sve do EU kompatibilnog scenarija koji pokazuje da je tehnički izvodivo da postojiniskougljeni, a efikasanenergetski sistem. To bi bilo u skladu sa ciljem EU za smanjenje emisije gasova staklene bašte za 80% do 2050. Kakopokazuje više tehnička verzija modela, to može da se postignei bez velikih troškova.

"Činjenice nam govore da je ovaj put moguć. Ono što je sada potrebno je vizija, politička volja i posvećenost naših izabranih predstavnika. Svaka razumna vlada bi trebala da želi pravedniji, čistiji i efikasniji energetski sistem za svoje građane", kaže Garet Tankosić-Kelli, šef SEE Change Net.

Političari iz celog regiona su se danas u Parizu pridružili svetskimliderimada izraze svoju podršku za klimatske pregovore. Oni treba da rade šta govore kada se vrate kućama, jer praksa pokazuje da klimatske akcije u jugoistočnoj Evropi u velikoj meri ostaju samo na izgovorenimrečima. Nedavna klimatska obećanja su samo najnoviji primer, jer sve zemlje osim Albanije planiraju da povećaju, a ne da smanje emisije gasova staklene bašte.

"Zemlje jugoistočne Evrope imaju izbor: mogu ili da nastave svojesadašnje kratkovideenergetske modele bazirane na fosilnimgorivima ili da započnu svoje putovanjena održivom energetskom putu. Prvi korak u pravom smeru bi bio da pojačaju svoje predloge klimatskih obećanja i da počnu da ih odmah primenjuju", dodao je Imke Lübbeke, šef EU za klimatsku i energetsku politiku.

Preuzmite dokument:

1. Saopštenje & Novi energetski model pokazuje da je isplativ energetski sistem na bazi obnovljivih izvora - izvodljiv

 

 

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime