header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
01.03.2024. Petak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Potreban dijalog civilnog društva i MMF
09.10.2015.

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR prati godišnju skupštinu Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda MMF i Svetske banke SB u Limi od 9-11.10.2015. Zvezdan Kalmar, koordinator energetike i monitoringa finansijskih institucija koji boravi u glavnom gradu Perua imao je sastanak sa izvršnim direktorima MMF u okviru šire delegacije nevladinih organizacija koju predstavlja evropska mreža za oprost dugova Eurodad.

Nevladine organizacije su istakle na sastanku da neke od mera koje nalaže MMF (mere štednje) imaju teške socijalne i dublje strukturne posledice koje u dužem periodu dovode do značajnog smanjenja socijalne kohezije i drastičnog smanjenja kvaliteta zdravstvene zaštite i obrazovanja. Kalmar je izneo stav da zahtev za restruktuiranje EPSa ne može da se završi privatizacijom dokle god Srbija ne ostvari snažne mere energetske efikasnosti jer je liberalizacija cena nepodnošljiva i potencijalna socijalna bomba koja će izložiti preko 60% stanovništva energetskom siromaštvu.

Osim toga Cekor je preko svog predstavnika ukazao na teške posledice liberalizacije radnog zakonodavstva koje je dovelo do nemoguće situacije da veliki broj zaposlenih nema pravo da bude u sindikatu, da se veliki broj radnika suočava sa predugačkim radnim vremenom, da nemaju pravo na godišnje odmore itd.

Na kraju, kao poruka sa sastanka od strane civilnog društva naglašena je potreba da dođe do otvorenog demokratskog dijaloga o merama MMF za Srbiju, što podrazumeva osim sastanake sa vladom i opozicionim partijama dijalog i sa civilnim društvom. Na taj način stvorio bi se obostrani informativni kanal jer je dijalog kada obe strane utiču na ishode i na praktične mere koje će se sprovoditi. Neprihvatljivo je da se mere MMF prihvataju bez diskusije, tj da se prihvata ideološki model koji je iza njih bez analize dovodi li on do ravnopravnog i distribuiranog održivog razvoja.

Za više informacija: Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i monitoring međunarodnih finansijskih institucija, emali: vodana@gmail.commobilni: 065/5523191

Napomena: Kalmar se vraća u Srbiju u subotu 10.10.2015.

Preuzmite dokument: (saopštenje za javnost) Potreban dijalog civilnog društva i MMF

 

 

 607_1.jpg

 

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime