header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
01.03.2024. Petak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Manifestacija "Dan planete zemlje" u Poslovno Sportskom Centru "Pinki" - Sremska Mitrovica
25.04.2014.

Sremska Mitrovica - U okviru projekta prekograničnog programa Hrvatska - Srbija 2007 - 2013 pod nazivom "THE CASE FOR ZERO WASTE" - STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA, 25 aprila 2014-te u Poslovnom Sportskom Centru "Pinki" održana je manifestacija pod nazivom "Dan planete zemlje".

Nosilac ovog projekta u Srbiji je JKP "Komunalije" Sremska Mitrovica, dok su partneri Grad Sremska Mitrovica i udruženja građana: Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica i Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR iz Subotice.

Partneri iz Hrvatske su komunalno preduzeće "Unikom" iz Osijeka koje je vodeći partner u projektu, udruženje Zeleni Osijek i Regionalna Razvojna agencija Slavonije i Baranje.

U okviru manifestacije održano je takmičenje dece svih osnovnih škola na temu prikupljanja i razdvajanja otpada kroz kreativne i zabavne igre. Organizatori manifestacije su JKP "Komunalije" i Ekološki klub grada Sremska Mitrovica, uz podršku grada Sremska Mitrovica, ustanova kulture, nastavnog osoblja i dece iz lokalnih osnovnih škola i vrtića.U zabavnom delu programa predstavljene su mitrovačke osnovne škole, Predškolska ustanova "Pčelica" i Muzička škola "Petar Krančević" i dečiji hor "Vivak", kroz skečeve, recitacije, pesmu i ples. U okviru manifestacije održano je i takmičenje sa temom - prikupljanje i odvajanje otpada, gde su učestvovali učenici trećih razreda svih osnovnih škola sa teritorije grada Sremska Mitrovica.


Učenici ŠOSO "Radivoj Popović" su pored učestvovanja u takmičenju izložili svoje rukotvorine, postavljen je štand sa začinskim biljem, JKP "Komunalije" predstavilo je svoju komunalnu opremu, kamione za prikupljanje smeća i čišćenje ulica, dok su predstavnici CEKOR-a na svom štandu delili flajere i biltene sa tematikom upravljanja, sakupljanja i razdvajanja otpada, kompostiranja kao i stručne priručnike za podizanje svesti "Razumeti otpad".

Prema rečima zamenika gradonačelnika Sremske Mitrovice Tomislava Jankovića, koji je i otvorio prve ekološke igre u ovom gradu, jedna od najvažnijih stvari je kako najmlađim sugrađanima skrenuti pažnju na zaštitu životne sredine i na vreme uticati na njihovu svest o tome da je očuvanje prirode i svoje okoline od presudnog značaja za budućnost svih stanovnika naše planete.Iz JKP "Komunalije" poručuju učenicima i građanima da je u današnjem modernom vremenu briga o životnoj sredini nešto što se više ne može zaobilaziti i da su ekološke igre i edukacija korisni kako za učenike, tako i za njihove roditelje.

Otpad se danas smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema moderne civilizacije koji nastaje u domaćinstvima, fabrikama, poljima, gotovo na svakom mestu gde je kročila ljudska noga.

Kako sve veća količina otpada nastaje kao rezultat ljudskih delatnosti, jedan od osnovnih ciljeva zaštite životne sredine je pravilno postupanje sa njim. 

Fokus ovog projekta je na osnaživanju i podizanju kapaciteta svih učesnika koji su uključeni u sistem upravljanja otpadom (počev od građana kao pojedinaca, udruženja građana, lokalnih vlasti i komunalnih preduzeća).

Osnaživanje svih ovih učesnika je važan i odlučan korak koji će ova dva regiona Osječko baranjsku županiju i Sremski okrug približiti ispunjenju obaveza koje zadaje okvir Evropskih standarda opisanih u okvirnoj Direktivi o otpadu (2008/98/EC) i Direktivi o deponijama otpada (99/31/EC).

Kako bi se postigao taj cilj organizovaće se tri skupa aktivnosti:

- Skup edukativnih aktivnosti

- Pilot projekat: Reciklaža (odvajanje otpada uz pomoć 32 nova zelena ostrva i 1000 individualnih kućnih kompostera) u Gradu Sremska Mitrovica

- Učestvovanje javnosti u planiranju upravljanja otpadom

  

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime