header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
23.06.2024. Nedelja

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Održiva energetska politika jugoistočne Evrope
18.12.2013.

Pozivnica za konferenciju za novinare i razgovor:
"TOPLA, BEZBEDNA, ČISTA ENERGIJA - KOJU PUTANJU BIRAJU DRŽAVE SEE REGIONA?"

ČETVRTAK 19. DECEMBRA 2013. GODINE u MEDIJA CENTRU VOJVODINE Nezavisnog društva novinara Vojvodine u ZMAJ JOVINOJ br.3, u Novom Sadu sa početkom U 11 ČASOVA.

528_1.jpg

CEKOR - CENTAR ZA EKOLOGIJU I ODRŽIVI RAZVOJ poziva vas na konferenciju za novinare i razgovor o energetskoj situaciji u Srbiji i u regionu, o njenim lošim trendovima ali i mogućnostima koje se nude za upotrebu obnovljivih izvora energije i podizanje energetske efikasnosti.

Kao rezultat monitoringa energetskog sektora, predstaviće uvid u izazove i probleme energetskog sektora koji su sagledani i uporednom analizom energetske situacije u regionu.  

Region jugoistočne evrope (SEE) stoji na raskrsnici. Planovi za trošenje 30 milijardi EUR na energetske projekte u regionu u sledećih deset godina postoje. Odluke koje budu donete od strane svake Vlade će odlučiti, ili za bolju ili lošiju opciju, koliko vam je toplo, koliko su bezbedni ti energetski projekti i koliko će naš vazduh i voda biti čisti ili prljavi.

528_2.jpg

Komplikovana ekonomska i politička situacija u Srbiji doveli su do toga da i pored višemesečnog napora nije još ni najavljeno kada će parlament Srbije diskutovati o predlogu nacionalne strategije energetike.

Srbija i ceo region se nalaze u kritičnoj fazi tranzicije energetskog sistema u pravcu održivog i ekonomski dostupnog energetskog sistema koji će obezbediti dugoročno dovoljno energije, ali pre svega dovoljno ODRŽIVE ENERGIJE koja neće biti prepreka Srbiji da se priključi EU.

U slučaju da se Srbija i njen energetski sistem ne prilagode zahtevima EU u pogledu tehničke i ekološke prilagodjenosti u sledećih nekoliko decenija možemo očekivati da ekonomija Srbije nikada neće moći da bude tretirana kao ozbiljna i prihvatljiva članica.

U isto vreme, cena usaglašavanja postrojenja biće ogromna. Srbija koja već sada ima preko 25 milijardi EURa duga i koja praktično svake godine planira izuzetno velike brojke novih zaduživanja naprosto ne može da priušti čak ni konzervativne brojke potrebne da bi se usaglasila srpska lignitska postrojenja.

Prema poslednjoj ekspertskoj analizi koja je pre nekoliko sedmica predstavljena javnosti Srbiji će biti potrebno minimalno oko 3 milijarde EURa samo da usaglasi svoja postrojenja i da zatvori najstarija postrojenja. Osim toga samo izdgradnja postrojenja za
desumporizaciju i uklanjanje praškastih materija odneće preko 1 milijarde EUR i svake godine će održavanje ove opreme koštati bliže 100 miliona EURa, a svakako ta oprema nikada neće imati efikasnostdovoljnu da od prljavog uglja napravi ČISTI UGALJ kako njegovi advokati vole da ga nazovu.

Prema istoj studiji, građani Srbije kroz račun plaćaju oko 5cEUR za kilovat struje, a jasno je da je cena struje zapravo puno viša i da je mi itekako već puno skuplje plaćamo. Sada je jasno da je cena struje zapravo oko 18,5cEUR po kilovatu što znači da samo za ekološka i zdravstvena davanja, za gubitke zbog zakišeljenosti zemljišta, gubitke
drvne mase zbog kiselih kiša itd. mi već sada puno više plaćamo struju nego što nam se zvanično govori.

Prepoznavajući važnost izbora koji Srbija treba učiniti, razvili smo infografiku - "Topla, bezbedna, čista energija - koju putanju biraju države SEE regiona?" - koja liči na podsetnicu-razglednicu koja opisuje domaći zadatak - koliko naše Vlade sada postižu u
poređenju sa susedima i sa EU ciljevima.

Kojim putem ide Srbija? Srbija je sebi zacrtala da do 2018. godine efikasnije koristi tj. štedi energiju za samo 9% više u odnosu na 2008. godine, dok je ovaj cilj u Evropskoj uniji 20%. Prostora za povećanje energetske efikasnosti ima napretek, naročito u sektoru zgradarstva koji je najveći potrošač finalne energije u Srbiji i na kog otpada čak 48% potrošnje, što je oko dva puta više nego u EU.

INFOGRAFIKU možete naći ovde
FACT sheet možete naći ovde

Kontakt osoba: Zvezdan Kalmar, CEKOR, 0655523191
CEKOR- Centar za ekologiju i održivi razvoj
Center for Ecology and Sustainable Development
Korzo 15/13
24 000, Subotica, Srbija
www.cekor.org
e-mail: djnatasa@yahoo.com, vodana@gmail.com
tel-fax: +381 (0)24 523 191
        
O Projektu SEE SEP:

U jugoistočnoj Evropi živi oko 25 miliona građana i građanki koji svakodnevno troše energiju. Pitanje energije je zapravo jedna od komplikovanijih tema u ovoj regiji, koja istovremeno utiče na društvo, ekonomiju i životnu sredinu. Projekat Održiva energetska politika jugoistočne Evrope - SEE SEP (South East Europe Sustainable Energy Policy) je kreiran kako bi se pozabavio ovim izazovima. U sprovođenju ovog višegodišnjeg projekta učestvuje 16 nevladinih organizacija iz zemalja regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Srbija, Hrvatska, Crna Gora), uz finansijsku podršku Evropske komisije, Balkanskog fonda za demokratiju, i UNDP-a. Partneri na projektu u Srbiji su organizacija Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR i NVO Fraktal.
Organizacije iz SEE SEP mreže će zajednički na nacionalnom i regionalnom nivou raditi na stvaranju "zelenih" ili alternativnih scenarija/modela održivog energetskog razvoja u jugoistočnoj Evropi koji će biti široko predstavljeni u razgovorima sa građanima i građankama, uz istraživanja, monitoring i strateška zagovaranja. SEE SEP mreža kroz ovaj projekat želi podići svest  javnosti o ekološkim i društvenim posledicama sadašnjih energetskih politika u regionu u odnosu na alternativne, nisko-karbonske održive politike/strategije od kojih koristi mogu imati svi građani i građanke, kao i buduće generacije. Pitanja koja će biti obrađena su i loš menadžment energetskog sektora: energetsko siromaštvo, korupcija, šteta po životnu sredinu i loša primenu EU zakona i direktiva.
SEE SEP mreža želi istaći važnost učešća civilnog društva u procesima reformi energetskog sektora, te potražiti rešenja koja će dovesti do stvaranja boljih životnih prilika za stanovnike jugoistočne Evrope, istovremeno kreirajući platformu za dijalog između vlasti, civilnog društva i kompanija na lokalnom, državnom, regionalnom, ali i evropskom nivou.
Za više informacija, posetite http://www.cekor.org i http://seechangenetwork.org

528_3.jpg

Preuzmite dokumente:

 

IZDVAJAMO


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


 

 

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime