header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
01.03.2024. Petak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

"Tvoj grad - Tvoja prica"
Startovao CEKOR-ov projekat "Za bolje odlučivanje o životnoj sredini u Subotici -Tvoj grad - Tvoja priča"

Građani u Subotici ne poznaju dovoljno i ne koriste svoja prava da odlučuju u pitanjima zaštite životne sredine. Ova prava data su paketom zakona o zaštiti životne sredine iz 2004 i Arhuskom Konvencijom koja je stupila na snagu oktobra 2009 godine.

Procedure za učešće javnosti koje je dužna da sprovodi Opštinska služba za komunalne poslove, preduzetništvo i zaštitu životne sredine odnose se na procenu uticaja na životnu sredinu određene aktivnosti ili projekta za koje se traži dozvola ili odobrenje za izgradnju i na stratešku procenu uticaja na životnu sredinu koja je uslov za donošenje svih razvojnih ili drugih planskih dokumenata, programa i osnova i njihovih izmena.

Kada postoji dovoljno informacija o stanju životne sredine i kada su one plasirane građanima pravovremeno, na razumljiv način i besplatno uz potpuni uvid u zvanična dokumenta (na primer postavljena na internet), i kada građani učestvuju sa svojim predlozima i komentarima na javnim raspravama; tada oni nisu primorani da se protestima, peticijama i drugima načinima bore protiv projekata i rešenja koja mogu imati negativan uticaj po životnu sredinu, zdravlje ljudi i tradicionalno nasleđe.

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) će se u okviru projekta javnog zagovaranja "Za bolje odlučivanje o životnoj sredini u Subotici -Tvoj grad - Tvoja priča" podržanog od strane USAID-a, kroz program BCIF-a zalagati za usvajanje dodatnih pravila- mehanizama-strategija komunikacije za aktivno obaveštavanje i uključenje građana u pitanjima zaštite životne sredine od strane nadležnog organa u Opštini.

Takođe, CEKOR je pokrenuo inicijativu za potpisivanje memoranduma o saradnji nevladinih organizacija Subotice sa opštinom. Takav dokument o saradnji će imati izuzetno pozitivne efekte za povećanje zapošljavanja putem zajedničkih projekat NVO-a i lokalne samouprave, povećanje transparentnosti donošenja i sprovođenja odluka, te uključivanja politički neopredeljenih pojedinaca, eksperata i interesnih grupa u donošenje politika i odluka u Subotici od značaja za održivi razvoj. Kao jedan od prvih koraka planira se rad na preliminarnom dokumentu o saradnji i sazivanje Skupštine nevladinih organizacija sa ciljem mapiranja potencijala i potreba i stvaranja koalicije za zajedničko delovanje u pravcu formalizovanja saradnje sa lokalnom vlašću.

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime