header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
01.03.2024. Petak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Poziv na dostavljanje komentara nove EBRD strategije za Srbiju
10.01.2007.

Nova EBRD Strategija za Srbiju u fazi je nacrta i period konsultacija je u toku, do 20. januara 2007. Konsultacije podrazumevaju da zainteresovane organizacije i institucije, uključujući i NVO-e putem e-maila dostave svoje komentare do naznačenog roka.
Komentare treba poslati na SerbiaDraftStrategy@ebrd.com.

Zvaničan poziv za učešće u konsultacija može se pogledati na http://www.ebrd.com/about/strategy/country/serbia/comment.htm

Sama strategija se može pogledati na
http://www.ebrd.com/about/strategy/country/serbia/draft.pdf

Kratak prikaz primljenih komentara javnosti biće dostupan Bordu Direktora pre konačnog usvajanja Strategije. Prilikom uzimanja u obzir pristiglih komentara, EBRD neće odgovoriti svakome ponaosob.
Kada nova strategija bude odobrena, kratak prikaz komentara i odgovora na njih biće postavljen na web-stranu Banke.

CEKOR će učetvovati u ovom procesu kao i ranije, i ovim putem želimo da pozovemo i sve druge nevladine organizacije da pogledaju u tekst Strategije, posebno sa aspekta pojedinih oblasti od interesa i takođe dostave svoje komentare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

EBRD je osnovana od strane zapadnih zemalja u 1991 godini da bi omogućila tranziciju država pređašnjeg Istočnog bloka u nove države, orijentisane višepartijskim demokratijama i tržišno otvorenih ekonomija. To je banka u posedu država koja obezbeđuje pozajmice privatnom biznisu i javnim preduzećima za projekte u oblasti energetike, transporta, prirodnih resursa, poljoprivrede i drugim sektorima.

Sama EBRD predstavlja prvu međunarodnu finansijsku instituciju koja bi trebalo da integriše pitanja ekoloških standarda u svoj politički i finansijski mandat, ali nažalost bez rezultata što se tiče ovog aspekta njenog mandata.

EBRD prepoznaje da je održivi razvoj osnovni aspekt valjanog upravljanja
poslovima i da su težnja za ekonomskim rastom i zdravom životnom sredinom
neraskidivo povezani.
EBRD pridaje posebnu važnost podsticanju energetske efikasnosti i efikasnosti
korišćenja resursa, redukciji nastajanja otpada, ponovnom razvoju napuštenih
industrijskih lokacija, obnovljivim resursima i ponovnom korišćenju resursa,
reciklaži i primeni čistije proizvodnje u projektima koje finansira.

Izvor: CEKOR

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime