header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
01.03.2024. Petak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Lagano prelaženja "Beogradskog puta"
13.07.2006.

Akcija predstavlja početak ozbiljnijeg i vidljivijeg delovanja naše i drugih organizacija za postizanje održivog saobraćaja u Subotici.
BEZ OBZIRA ŠTO LOKALNE VLASTI SMATRAJU DA NISU U OBAVEZI DA PITANJE OBILAZNICE REŠE, ZBOG PREKLAPANJA NADLEŽNOSTI SA REPUBLIČKIM VLASTIMA, MI SMATRAMO DA NEREŠAVANJE OVOG PROBLEMA VODI DALJOJ I NEDOPUSTIVOJ DEGRADACIJI ŽIVOTNE SREDINE GRADA I ZDRAVLJA GRAĐANA (SMOG, BUKA, POTRESI I VIBRACIJE).
SVE VEĆE PROMOVISANJE UPOTREBE VOZILA NA FOSILNA GORIVA I PROLASKA TEŠKOG TERETNOG SAOBRAĆAJA KROZ GRAD MORA DA SE PROMENI.
ZAHTEVAMO DA SE SA TEMOM ODRŽIVOSTI SAOBRAĆAJA U SUBOTICI (ELEKTRIFIKACIJA JAVNOG SAOBRAĆAJA, PROMOCIJA JAVNOG PREVOZA, SMANJENJE UPOTREBE PRIVATNIH AUTOMOBILA U SAMOM CENTRU GRADA, I TEMOM PROMOCIJE BICIKLIZMA) POZABAVE I KONAČNO DONESU OZBILJNA I ODRŽIVA REŠENJA LOKALNE VLASTI U SARADNJI I UZ UČEŠĆE SVIH ZAINTERESOVANIH GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA NAROČITO.

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime