header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
01.03.2024. Petak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
OTVORENO PISMO-Povodom raseljavanja Romske populacije ispod mosta Gazela
19.03.2009.

Za: gosp. Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda
gosp. Milan Krkobabić, zamenik gradonačelnika Beograda
gosp. Vladan Đukić, šef službe, Sekretarijat za socijalnu zaštitu Beograda
gosp. Rasim Ljajić, ministar, Ministarstvo rada i socijalne politike Srbije
gosp. Miroslav Brkić, Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za
brigu o porodici i socijalnu zaštitu, pomoćnik ministra
gosp. Ljuan Koka, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, šef
službe, Sekretarijat za romsku nacionalnu strategiju
gosp. Božidar Đelić, potpredsednik Vlade za evropske integracije i
ministar za nauku i tehnološki razvoj Srbije, potpredsednik
Saveta za unapređenje položaja Roma


Poštovani,
Ovim putem želimo da uputimo oštru kritiku svim odgovornima za izradu i sprovođenje plana raseljavanja Romskih porodica ispod mosta Gazela, koji je u suprotnosti sa jasno formulisanim politikama raseljavanja i standardima koji se primenjuju u slučajevima međunarodnih kredita, tj. Operativna Politika Svetske Banke OP 4.10 o starosedeocima kao i OP 4.12 o nedobrovoljnom raseljavanju.
Nažalost, svedoci smo da se Plan raseljavanja nije doneo i ne sprovodi na način koji obezbeđuje da su lica koja treba da se presele na vreme informisana i konsultovana u vezi njihovih prava i opcija za premeštanje u druge sredine, a takođe sa Planom nisu upoznate ni konsultovane tzv. lokalne zajednice domaćini, što je već u prošlosti rezultiralo neuspešnim pokušajima preseljenja ovih porodica.
O ovom problemu upoznate su i banke finansijeri projekta rekonstrukcije mosta EBRD i EIB, čije aktivnosti CEKOR prati u Srbiji, kao deo mreže CEE Bankwatch Network.
Drastičan primer kršenja uputstava Svetske Banke je plan vraćanja 62 porodice u Vranje, koje se bez imalo upitanosti i saglasnosti šalju u opštinu na koju im glase dokumenta (a koja ih takođe ne želi zbog postojećih nagomilanih socijalnih problema i nedostatka finansija). Ovakvim načinom raseljavanja se takođe krši osnovno ljudsko pravo ovih Roma da biraju gde će da žive.
Stoga apelujemo na nadležne da rešavaju pitanje stanovanja i preseljenja Romskih porodica ispod mosta Gazela bez primene dvostrukih standarda, na transparentan i inkluzivan način, uz široko učešće svih zainteresovanih strana, a za šta je dodatan motiv predsedavanje Srbije "Dekadom za inkluziju Roma 2005-2015".

Za više informacija: Zvezdan Kalmar, Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR)
065/5523-191, zvezdan@bankwatch.org

412_1.jpg

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime