header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
01.03.2024. Petak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Održan sastanak oko novog LEAP-a za Suboticu
15.03.2009.

Centar za ekologiju i održivi razvoj radi na podizanju svesti i promociji obnovljivih izvora energije u Srbiji u saradnji sa međunarodnom organizacijom CEE Bankwatch Network. U okviru projekta "Towards sustainable energy in South East Europe" objavljenja je publikacija "Obnovljivi izvori u Srbiji, preporuke, potencijali i kriterijumi" koja ima za cilj da ukaže na neodložnu potrebu uvođenja podsticajnih mehanizama i kreditnih linija za obnovljive izvore energije, te da podstakne javne diskusije o tome, naročito među ekološkim nevladinim organizacijama.

Povodom predstavljanja publikacije u Subotici i s obzirom na ulogu CEKOR-a u koordinaciji rada nevladinih organizacija na reviziji LEAP dokumenta, želimo da ukažemo na to da i u Subotici postoje ogromni gubici, neracionalna i neodgovorna potrošnja kako u industrijskom tako i u sektorima usluga i stanovanja, te javnom sektoru koji dovode do prevelike potrošnje gasa, nafte, uglja i električne energije i da su potrebne nove mere za smanjenje energetskog intenziteta, koji je u Srbiji oko 8 puta veći nego u EU-25 zoni.

411_1.jpg

Zvezdan Kalmar iz CEKOR-a je rekao:
»Pozivamo lokalnu samoupravu u Subotici da preduzme hitne mere za donošenje strategije i akcionog plana za rešavanje energetskih potreba građana Subotice, a u skladu sa Zakonom o energetici i evropskim praksama u decentralizaciji energetske proizvodnje i upotrebe alternativnih (obnovljivih) izvora energije. Grad treba da istraži potencijale energetske efikasnosti u gradu i da proaktivno krene u pravcu implementacije programa energetske štednje. Sve ove programe i projekte trebalo bi doneti i implementirati u otvorenom, konsultativnom i transparentnom procesu, uz učešće nevladinih organizacija, strukovnih udruženja i zainteresovane javnosti. Prilika za postavljanje osnova ovih programa je u okviru procesa revizije LEAP-a za Suboticu.
Nevladine organizacije su pokazale interes da se održi generalni strateški sastanak sa gradonačelnikom na kome bi započela multisektoralna revizija Lokalno ekološkog akcionog plana (LEAP-a) i na kojem bi se diskutovli i problemi finansiranja rada nevladinog sektora u Subotici (tzv. budžetska linija 481)«

Više o samom sastanku dato je u dokumentu u pdf formatu ispod.

Prva promocija LEAP-a

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime