header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
23.06.2024. Nedelja

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Rušenje Romskog naselja Gazela u Beogradu donosi više pitanja nego odgovora, kažu nevladine organizacije
03.09.2012.


Preseljenje zajednice ispod mosta Gazela je deo šireg projekta rekonstrukcije ovog mosta na Savi [2], podržanog od novca evropskih poreskih obveznika u iznosu od 25 miliona eura. Međutim zahtevi finansijera da se poštuju standardi Svetske Banke kada je u pitanju raseljavanje su potpuno ignorisani od strane grada Beograda.


403_1.jpg

"Nakon višegodišnjih petljanja ko je kompetentan a ko ne od državnih organa, odjednom je 114 porodica premešteno u kontejnere za socijalno stanovanje na 5 različitih lokacija na obodima Beograda i šire. Preostalih 64 porodica je transportovano pod pratnjom policije do njihovih mesta prebivališta, uglavnom na jug Srbije. Pitanje je šta je ono što sledi, jer izgleda da nema planskog rešenja u smislu pomoći ovim porodicama da zarade za život, što je integralni deo procesa raseljavanja", komentarisao je Zvezdan Kalmar iz organizacije CEKOR.


"Evropska Investiciona banka je prekršila međunarodne standarde jer je odobrila projekat rehabilitacije mosta Gazela bez prethodnog donošenja zadovoljavajućeg Akcionog plana raseljavanja [3]. Najmanje što EIB i drugi finansijeri mogu sada učiniti je da odbiju isplatu kredita za projekat sve dok se ne pronađe dugoročno rešenje, uključujući stambeni smeštaj- ne kontejnere za socijalno stanovanje - i poslove ili trening osposobljavanje za ljude koji su raseljeni," dodala je Fidanka Bacheva-McGrath iz organizacije CEE Bankwatch Network.


"Naselje Gazela je sada uništeno, ali to se može smatrati samo početkom procesa raseljavanja. Ne sme se dozvoliti da nešto izvan vidnog polja ostane i izvan nečije pažnje", komentarisala je ona.


ZA VIŠE INFORMACIJA

Zvezdan Kalmar, Serbian national coordinator, CEKOR +381 65 55 23 191

Fidanka Bacheva-McGrath, Coordinator for Southeast Europe, Bankwatch +359 899 876 095

ZABELEŠKE ZA UREDNIKE

[1] Slike se mogu pogledati na http://tiny.cc/gazelademolition

[2] Rekonstrukcija mosta Gazela je delimočno finansirana od strane Evropske investicione banke a raseljavanje je planirano da se izvede uz tehničku pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropsku Agenciju za rekonstrukciju i britansko Odeljenje za međunarodni razvoj (DFID).

[3] Bez sopstvene politike u vezi raseljavanja, EIB se obavezala slediti Operativnu Direktivu Svetske Banke 4.12, koja kaže: "Za ostale podprojekte koji ne spadaju pod navedene kriterijume, plan raseljavanja u skladu sa ovom politikom je potreban pre same procene."

 

IZDVAJAMO


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


 

 

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime