Matrice, definicija, sabiranje i oduzimanje

Ključne reči: Matrice, definicija, sabiranje i oduzimanje
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika

Definicija matrice

Brojevi raspoređeni u pravougaonom obliku nazivaju se matrice.

Horizontalni elementi formiraju redove, a vertikalni elementi obrazuju kolone.

Dimenzija matrice uvek se prvo određuje broj redova, a zatim broj kolona.

A=a1,1a1,2a1,ma2,1a2,2a2,man,1an,2an,m

Sabiranje i oduzimanje matrica

C=A±BCi,j=Ai,j±Bi,j

Primer

C=A+B==132100122+805750211==1+83+02+51+70+50+01+22+12+1==937850333

Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika