Logičke operacije i tablica vrednosti

Ključne reči: logika, tačno, netačno, negacija, disjunkcija, konjukcija, implikacija, ekvivalencija
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika

Tvrdnja, za koju se može jednoznačno odrediti da li je tačna ili netačna naziva se iskaz.
Jedan iskaz može da bude tačan (T) ili netačan (⊥).
P, Q, R,... iskazi

Prime:

Ova devojka je lepa. - nije iskaz.

Danas je sreda. - iskaz.

Negacija (¬) (ne)

P
¬P

Disjunkcija (∨) (ili)

P
Q
P∨Q

Konjukcija (∧) (i)

P
Q
P∧Q

Implikacija (⇒) (ako ..., onda...)

P
Q
P⇒Q

Ekvivalencija (⇔) (onda i samo onda)

P
Q
P⇔Q
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika