Specijalni trouglovi - pravougli trougao, jednakostranični trougao i jednakokraki trougao

Ključne reči: specijalni trouglovi - pravougli trougao, jednakostranični trougao i jednakokraki trougao
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika

PRAVOUGLI TROUGAO

Pravougli trougao

Pitagorina teorema

c2=a2+b2


Površina pravouglog trougla

T=a·b2=c·h2

Teorema kateta

a2=p·c  ;   b2=q·c

Teorema visine

h2=p·q

JEDNAKOSTRANIČNI TROUGAO

Jednakostranični trougao

Visina jednakostraničnog trougla

h=32a

Površina jednakostraničnog trougla

P=a·h2

JEDNAKOKRAKI TROUGAO

Jednakokrakii trougao

Visina jednakokrakog trougla

h=32a

Površina jednakokrakog trougla

P=a·h2
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika