Nejednačine

Ključne reči: nejednačine, osobine nejednačina
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika
a nije jednako sa b
ab
a je veće od b
a>b
a je manje od b
a<b
a je veće ili jednako od b
ab
a je manje ili jednako od b
ab
fx, gx,c 
fx<gx  fx+c<gx+c
fx<gx  c>0  c·fx<c·gx
fx<gx  c<0  c·fx>c·gx
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika