Određeni integral

Ključne reči: određeni integral, Njutn-Lajbnicova formula, osobine
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika

Njutn-Lajbnicova formula

abfxdx=Fb-Fa  ;  xa,b, F'x=f

Osobine određenog integrala

abc·fxdx=c·abfxdx
abfxdx=-bafxdx
abfx±gxdx=abfxdx±abgxdx
abfxdx=acfxdx+cbfxdx
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika