Stepenovanje kompleksnih brojeva

Ključne reči: stepenovanje kompleksnih brojeva
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika
z=a+ib ; a, b, i=-1
r=a2+b2, tg φ=ba (a0)
z=r·eφi=r·cos φ+i·sin φ
zn=rnenφi=rn·cos nφ+i·sin nφ ;  n
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika