Osobine logičkih operacija

Ključne reči:
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika
¬¬a=a
   
¬=
 
¬=
a =a
 
 
a=a
a¬a=
 
 
a¬a=
ab=ba
ab=ba
  Kommutativnost
abc=abc
abc=abc
  Asocijativnost
abc=abac
abc=abac
  Distributivnost
aab=a
aab=a
  Apsorptivnost
aa=a
aa=a
  Idempotentnost
¬ab=¬a¬b
¬ab=¬a¬b
  De Morganovi zakoni
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika