Osobine skupovnih operacija

Ključne reči:
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika
 
A¯¯=A
   
 
¯=Ω
 
 
 Ω¯=
 
A=A
 
 
 AΩ=A
 
AΩ=Ω
 
 
 A=A
 
AB=BA
AB=BA
  Kommutativnost 
ABC=ABC
ABC=ABC
  Asocijativnost
ABC=ABAC
ABC=ABAC
  Distributivnost
AAB=A
AAB=A
  Apsorptivnost
AA=A
AA=A
  Idempotentnost
AB¯=A¯B¯
AB¯=A¯B¯
  De Morganovi zakoni
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika