Uslovna verovatnoća

Ključne reči:
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika
PA|B=PABPB ; PB0

U slučaju da su događaji A i B nezazvisni:

PA|B=PA  PAB=PA·PB
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika