header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
07.03.2021. Nedelja

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas

 

 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 


25.10.2017.

Ovim putem Vas želimo pozvati na završni događaj projekta "Strengthening civil society to advocate for sustainable energy transition" koji radimo zajedno sa INFORSE Europe (Danska), kroz kojeg smo pokušali dati predloge gradu Subotici za kreiranje lokalne energetske strategije i pristupanje jednog dana Grada Subotice Povelji Gradonačelnika, Convenant of Mayors.

Događaj će se održati u ponedeljak 30.10.2017. u prostorijama Arhus Centra u Subotici (Otvoreni univerzitet, Trg cara Jovana Nenada 15)  sa početkom u 11.časova.

Agenda je u prilogu. ...26.07.2017.
CEKOR ovim otvorenim pismom Vladi Republike Srbije upućuje apel za rešavanje problema vezanih za širenje kopova uglja i izgradnji nove termocentrale Kostolac B.
 
Pismo je upućeno:
 
 
U prilogu je nase otvoreno pismo sa molbom za hitan sastanak u narednih 20 dana oko rešavanja pitanja raseljenja naselja Veliki Crljeni i Drmno na kome bi delegacija iz naselja Velikih Crljena i Drmna predstavila svoje zahteve u vezi njihovog hitnog raseljavanja, jer su uslovi u kojima oni žive na granici izdržljivosti. ...


13.07.2017.

Ministarstvo zaštite životne sredine je iniciralo sastanak na kojem su nevladinom sektoru u saradnji sa Nacionalnim Konventom o EU predstavljeni status Poglavlja 27, kao i problemi i naredni koraci u izradi pregovaračke pozicije za ovo poglavlje. Sastanak je održan u četvrtak, 06.07. 2017. u prostorijama Narodne skupštine, ulica Kralja Milana 14.

CEKOR, kao vodeća organizacija za radnu grupu Konventa za Poglavlje 27 je bio zadužen za organizaciju sastanka i saradnju sa Ministarstvom.

Na otvaranje sastanka došao je i novo izabrani ministar novog ministarstva Goran Trivan, koji se obratio učesnicima podužim govorom. Ministar je više puta podvukao da će biti nemoguće uraditi bilo šta u ovom Poglavlju bez podrške nevladinog sektora i medija. ...05.06.2017.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR danas potpisuje Memorandum o saradnji sa preduzećem za regionalno upravljanje otpadom Regionalna deponija doo, kojim će naša organizacija potvrditi svoje opredeljenje za zajedničkim i kontinuiranim radom na informisanju i edukaciji građana o pravilnom zbrinjavanju i odlaganju otpada na teritoriji grada Subotice, i šire.

CEKOR na Svetski dan zaštite životne sredine takođe želi da aktuelizuje temu pošumljavanja, podizanja zaštitnih pojaseva od drveća i sadnju drveća u urbanim sredinama u celoj Srbiji, a naročito na teritoriji Vojvodine. ...24.05.2017.

Dana 24. maja 2017. U Plavoj Sali Gradske kuće Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) je organizovao prezentaciju i diskusiju na temu : " Predlog CEKOR-a za koncept održive energetike u Subotici" tokom koje je  Dr Ilija Batas Bjelić naučni saradnik sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu prezentovao nekoliko scenarija razvoja energetike u Subotici, koje je CEKOR uradio u okviru međunarodnog projekta "Jačanje civilnog društva za zagovaranje održive energetske tranzicije", koji se pod vođstvom danske organizacije "VedvarendeEnergi" sprovodi u Jermeniji, Belarusiji, Makedoniji, Srbiji, Ukrajini i Danskoj ...10.05.2017.

CEKOR je danas u Nikoziji, na sastanku sa predsednikom EBRD Sumom Čakrabartijem, predstavnicima borda direktora EBRD i osobljem banke zaduženim za energetiku, prirodne resurse, ekološke i socijalne uticaje predstavio neodrživost ekonomske, socijalne, ekološke i tehnološke politike i prakse razvoja EPS-a koji uprkos obavezama prema EU i globalnim klimatskim obavezama nastavlja da planira kopanje i spaljivanje uglja daleko posle 2050. godine, i to tako da kopa na manje od 100-300 metara od preko 2.000 porodica u kolubarskom i kostolačkom regionu, utičući destruktivno na imovinu i zdravlje građana i njihove dece. ...05.05.2017.

Dvadesetak ljudi u Vreocima živi u konstantnoj strepnji, otako su ovog proleća intenzivirani rudarski radovi. Ogromni bageri su se približili na manje od 50 metara od njihovih domova.

Iako je Republički rudarski inspektor svojim rešenjem 310-07-336/2017-02 od 28.2.2017. između ostalog naložio da se preduzmu hitne aktivnosti na sprovođenju procesa eksproprijacije odnosno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa sa rokom 15.4.2017., stručnjaci za procenu nekretnina su se na terenu pojavili tek 9. aprila, a izveštaj o imovini još uvek nisu uručili vlasnicima nekretnina koje se nalaze na putu nadiranja kopa. Dakle, umesto da je eksproprijacija završena, i umesto da su ovi građani isplaćeni da u tom kratkom roku nađu novi dom, oni još nemaju ni zvaničan spisak svoje imovine.

Stoga ovi ljudi ne smeju da napuste svoje domove, nemaju gde da odu, nisu dobili ni sredstva da kupe nove kuće niti odgovarajući dokument kojim bi na sudu ostvarivali svoja prava. ...21.04.2017.

Povodom obeležavanja 22.aprila Svetskog dana planete Zemlje, Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) je u subotičkim srednjim školama, u petak 21. aprila 2017., održao jednočasovna predavanja/radionice o zaštiti životne sredine, u okviru kojih su predstavljene dve važne i aktuelne teme: zaštita ugroženih životinjskih vrsta i upravljanje otpadom.

Ovom akcijom CEKOR-a  koju su predvodili Nikola Perušić i dve mlade volonterke Sanja Samardžija i Barbara Kujundžić, predstavljen je međunarodni značaj manifestacije Dana planete Zemlje kao i dosadašnji rad i razvoj udruženja CEKOR, a zatim su volonterke sa svojim prezentacijama pojasnile načine na koje je moguće uticati na očuvanje ugroženih životinjskih vrsta, gde su po rečima diplomiranog biologa Sanje Samardžija, među najugroženijima ptice, čija se brojnost može povećati izgradnjom staništa, dok je o temi upravljanja otpadom, Barbara Kujundžić istakla važnost selekcije otpada i  veoma nizak stepen reciklaže u Srbiji. ...30.03.2017.

Studija o ceni CO2 za planirane termocentrale Zapadnog Balkana

Sve zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) koje planiraju da postanu deo EU u narednoj deceniji ili dve, ne smeju da zaborave tu činjenicu kada planiraju ulaganja u sektor energetike. Pravac razvoja politika EU je jasan: do 2050. godine njen energetski sektor mora biti potpuno dekarbonizovan - i zaista, već je počeo da se kreće u tom pravcu. Nasuprot tome, sve zemlje Zapadnog Balkana, osim Albanije, se u snabdevanju električnom energijom u velikoj meri oslanjaju na lignit niskog kvaliteta, i na planove o izgradnji novih termoelektrana na ugalj. ...10.03.2017.

Javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje novog bloka B3 na lokaciji termoelektrane Kostolac

Na javnoj raspravi i prezentaciji Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje novog bloka B3 na lokaciji termoelektrane Kostolac, koja je u četvrtak održana u Požarevcu, nevladine organizacije i meštani sela Drmno i Klenovnik su zatražili da se sagleda zagađanje i uticaj na zdravlje meštana, te da se izvrši raseljavanje onih čiji su domovi u blizini postrojenja.
Vodeći član Tehničke komisije dr. Mlađan Mićević je nakon diskusije izjavio da će predložiti da se komisija dopuni sa stručnim licem iz oblasti zdravstva i medicine ili u suprotnom neće potpisati saglasnost. ...04.01.2017.
Ova publikacija je nastala u okviru projekta "Advocacy NGOs networks for sustainable use of energy and natural resources in the Western Balkans and Turkey - ETNAR" na kojem rade organizacije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije, a bavi se temama energije, transporta i prirodnih resursa. ...


22.12.2016.

Upozoravajući rezultati merenja zagađenosti vazduha u blizini termoelektrane 

Nezavisno merenje kvaliteta vazduha u selu Drmno, 500 metara udaljenom od termoelektrane Kostolac B, pokazalo je da su meštani tokom 30 dana, u razdoblju od 17. novembra do 16. decembra, bili izloženi takvim koncentracijama čestica manjih od 2,5 mikrona (PM2.5) koje prevazilaze maksimalno dozvoljene vrednosti tokom čak 26 dana, a štetnom dejstvu čestica manjim od 10 mikrona (PM10) 15 dana. Prema propisima važećim u Srbiji, stanovništvo ne sme biti izloženo koncentracijama PM10 većim od 70 odsto maksimalne dnevne vrednosti više od 35 dana tokom godine. Meštani Drmna su koncentracijama PM10 većim od 70 odsto maksimalno dozvoljene dnevne vrednosti bili izloženi tokom 24 od 30 dana! ...19.12.2016.

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na konferenciju koja se organizuje kao poslednja aktivnost u sklopu EU finansiranog projekta: "Mreža NVO za javno zagovaranje za održivo korišćenje energije i prirodnih resursa u zemljama Zapadnog Balkana i Turske - ETNAR".
Cilj konferencije je podići svest javnosti o inicijativama donošenja lokalnih energetskih planova, promocija održive energetike i resursne efikasnosti i promocija mogućnosti i značaja nisko-ugljeničnog razvojnog modela kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou. ...09.12.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR napravio je ovaj dokument (position paper) kojim je izrazio svoj stav o pitanju voda i zaštite životne sredine.

Dokument je izrađen uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržaj ovog dokumenta, odgovoran je isključivo Centar za ekologiju i održivi razvoj, te ona ne predstavlja nužno stavove Evropske unije. ...09.12.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR napravio je ovaj dokument (position paper) kojim je izrazio svoj stav o pitanju energije.

Dokument je izrađen uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržaj ovog dokumenta, odgovoran je isključivo Centar za ekologiju i održivi razvoj, te ona ne predstavlja nužno stavove Evropske unije. ...21.11.2016.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na okruglom stolu posvećenom kvalitetu vode u Vojvodini, 25. novembra 2016. od 10-14h, u sali hotela Novi Sad, Bulevar Jaše Tomića 1, 21000 Novi Sad.

Želja nam je da od eminentnih stručnjaka i aktivista sa terena dobijemo informacije o kvalitetu vode u Vojvodini, kako površinskih i podzemnih voda, tako i same pijaće vode, te da mapiramo probleme na putu usaglašavanja sa EU i otklonimo mnoge nedoumice koje su se u poslednje vreme javile u javnosti vezano za kvalitet vode i budućnost vodnih resursa u Vojvodini. ...15.11.2016.

Planirane nove termoelektrane na ugalj u Jugoistočnoj Evropi praćene su obećanjima o stvaranju novih radnih mesta i o očuvanju postojećih. Međutim, obećanja su u gotovo svim slučajevima nerealna, zaključuje nova studija koju je danas objavila mreža CEE Bankwatch, zajedno sa lokalnom partnerom Centrom za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR).

Prevod Studije je dostupan na sledećem linku: http://bankwatch.org/sites/default/files/coal-jobs-fraud-SRB.pdf

Istina je da je i trenutni broj zaposlenih u termoelektranama i rudnicima neodrživ. Nerealna obećanja daju lažnu nadu stanovnicima rudarskih oblasti i na taj način odlažu neophodnu pravednu tranziciju na obnovljivu i održivu energiju. Potrebno je što pre napraviti pravičan i inkluzivan plan za transformaciju privrede lokalnih zajednica koje su se u proteklom periodu oslanjale na proizvodnju uglja, zaključuje se u studiji. ...15.11.2016.

Naselje Drmno kod Kostolca je jedno od potencijalno najugroženijih naselja zbog blizine eksploatacije uglja na tom području. Kako bi se procenio uticaj rudarenja na deformacije stambenih objekata u ovom naselju, izvršen je obilazak objekata i terena u naselju Drmno kod Kostolca dana 26.06.2016.g., od strane stručnog tima za utvrđivanje uticaja rudarenja na deformacije objekata.

Naručilac studije je udruženje CEKOR.

Studija predstavlja nezavisno stručno mišljenje njenih autora, zasnovano na obilasku terena i navedenoj metodologiji.
Stavovi izneti u ovoj studiji su lično mišljenje i stručna procena autora nezavisno od stavova i ciljeva koje zastupa CEKOR. ...15.11.2016.

Predstavljamo publikaciju " JUGOISTOČNA EUROPA: PUT U EU ILI PUT ZA NIGDE? " Energetska mapa puta za 2050: Vodič za budućnost", čiji je cilj upoznati javnost s odabranim scenarijem, rezultatom modela niskougljeničnog razvoja energetike u regionu jugoistočne Evrope razvijenog u sklopu projekta SEE SEP. ...14.11.2016.

Planirane nove termoelektrane na ugalj u Jugoistočnoj Evropi praćene su obećanjima o stvaranju novih radnih mesta i o očuvanju postojećih. Međutim, obećanja su u gotovo svim slučajevima nerealna, zaključuje nova studija objavljena od strane mreže CEE Bankwatch, zajedno sa lokalnom partnerom Centrom za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR). ...09.11.2016.

This report has been produced with the assistance of the European Union. The contents of the report are the sole responsibility of the SEE Change Net on behalf of the SEE SEP implementing partners and can in no way be taken to reflect the views of the EU. ...04.11.2016.

BRISEL / BEOGRAD, 4. novembar 2016 - Pariski sporazum o klimatskim promenama danas stupa na snagu, dok u ponedeljak 7. novembra počinje 22. Konferencija UN o klimatskim promenama, gde će se diskutovati detalji primene Pariskog sporazuma. Tim povodom, organizacije okupljene u Koaliciju 27 [1] i RES Fondacija [2] pozivaju Vladu i Parlament Srbije da hitno pristupi ratifikaciji Pariskog sporazuma, ali i pokaže spremnost na njegovu odlučnu primenu razvijanjem ambiciozne Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena.

Pariski sporazum je usvojen prošlog decembra na svetskom klimatskom Samitu u Parizu, pri čemu se preko 190 zemalja sveta, uključujući i Srbiju, obavezalo da će progresivno smanjivati svoje emisije gasova staklene bašte, do nultog nivoa emisija u drugoj polovini ovog veka. Da bi Sporazum stupio na snagu, bilo je potrebno da ga ratifikuje preko 55 zemalja sveta, koje zajedno čine preko 55% svetskih emisija gasova sa efektom staklene bašte.

U do sada nezapamćenom izrazu političke volje i jedinstva širom sveta, oba uslova su ispunjena. Tako Pariski sporazum stupa na snagu danas, 4. novembra, manje od godinu dana nakon što je usvojen. To je jedan od rekorda za najbrže stupanje na snagu jedne globalne konvencije. Sada je vreme da se Sporazum prevede u niz aktivnosti koje će omogućiti dostizanje postavljenih ciljava, počevši od izrade planskih dokumenata za borbu protiv klimatskih promena. ...26.10.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) zajedno sa partnerskim organizacijama Ekološki pokret Vrbasa i UNECOOP iz Paraćina, dobitnice su institucionalnog granta u okviru CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine. ...19.10.2016.

Preko 20 ekoloških organizacija u Srbiji odazvalo je pozivu Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) u Subotici i mirnim protestom pružili su podršku Đuri Vavrošu, ekološkom aktivisti sa Krivaje.

Protiv Vavroša se već skoro godinu dana vodi sudski proces zbog narušavanje ugleda preduzeća doo "Krivaja", koje je, po njegovim rečima, uzoralo vetrozaštitni pojas u ovom naselju kod Bačke Topole.

Povod za protestno okupljanje su mnogobrojni primeri kršenja prava građana- ekoloških aktivista, uzbunjivača koji ukazuju na kršenje propisa i kršenje ljudskih prava. Cilj protesta je da se ukaže da je u Srbiji postalo uobičajeno da svi koji se žale na zagađenje, ili ukazuju na propust komentarima, postovima, bivaju tuženi od druge strane za povredu ugleda firme. ...17.10.2016.

Podrška Đuri Vavrošu i svim drugim eko aktivistima - poziv na protest

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR organizuje protest građana protiv progona ekoloških aktivista, u sredu 19. oktobra na platou ispred Osnovnog Suda u Subotici, Senćanski put 1, od 10-11 časova.

Pozivamo građane, medije, ekologe, studente - sve koji su pobornici ekologije da nam se pridruže!

Povod za ovo protestno okupljanje su mnogobrojni primeri kršenja prava građana - ekoloških aktivista - uzbunjivača koji ukazuju na kršenje propisa, kršenje ljudskih prava, a zalažu se za javno zdravlje, bezbednost, zdraviju i čistiju životnu životnu sredinu. Protestno dešavanje je na dan novog suđenja Đuri Vavrošu u Osnovnom Sudu u Subotici, predsedniku Ekološkog udruženja Hrast iz Krivaje. ...17.10.2016.

This report gives a glimpse into the everyday life of those who are severely affected by adverse impacts of living in energy poverty throughout South East Europe, while trying to provide guidance for possible paths to solving the problem. Tools and mechanisms that can provide immediate and much needed assistance for many families are also discussed. It is principally political will - the willingness to act and make a difference - that is lacking. ...13.07.2016.

Posle više godina teške borbe kroz institucije sistema i upotrebom sudskih instanci konačno je dostignuta važna pobeda koja će dovesti do prekretnice u procesu raseljavanja Vreoca.

Presudama u predmetima dvojice stanovnika Vreoca, Osnovno sud u Lazarevcu je obavezao RB "Kolubaru", koja sada posluje kao ogranak Elektroprivrede Srbije, da mora da sprovede postupak eksproprijacije, to jest da pristupi raseljavanju.

RB "Kolubara" u slučaku Vreoca nije poštovala svoje ugovorne obaveze i akte Vlade Srbije o raseljavanju Vreoca. Pomenute prvostepene presude predstavljaju značajan pomak, jer ukoliko ih potvrdi Apelacioni sud, one će biti obavezujuće i izvršne, za razliku od  akata nazvanih "Dinamika preseljenja", koje RB "Kolubara" donosi bez ikakvih obaveza da ih ispoštuje. ...20.06.2016.
Održan je dvodnevni seminar u hotelu Galleria u Subotici, 17-18 juna 2016 kao aktivnost u sklopu IPA projekta: "Zagovaranje održive energetike i upravljanja prirodnim resursima u zemljama zapadnog Balkana i Turske, skraćeno - ETNAR".  IPA-CSF-2014/351-683. ...


13.06.2016.

Predmet i fokus ovog Izveštaja su rezultati ankete sprovedene u naselju Drmno u periodu februar - april 2016. godine. Na ukupno 252 okućnice (ankete) evidentirano je 246 domaćinstava (6 domaćinstava ima stambene objekte na više lokacija). U anketiranju su učestvovala 162 domaćinstva (65,9% od ukupnog broja evidentiranih 246 domaćinstava).

Navedeno je da 13 domaćinstava ne žive u naselju Drmno, tako da ukupan broj važećihopservacija (162) u odnosu na ukupno prisutna domaćinstva (246 - 13 = 233) iznosi 69,5%. Učešće u anketiranju je odbilo 71 domaćinstvo. Međutim, moguće je da i među ovim domaćinstvima ima izvestan broj čiji članovi ne borave stalno u naselju Drmno.

dr Ksenija Petovar, sociolog
Profesor (u penziji) Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ...09.06.2016.
 
Drage kolege,
 
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na dvodnevni ETNAR seminar  EU i Srbija - zakonodavstvo u oblasti životne sredine i njegova primena u praksi, koji će se održati 17. i 18. juna 2016 u Subotici u Hotelu Galleria.
 
Seminar se održava kao aktivnost u sklopu IPA projekta: "Zagovaranje održive energetike i upravljanja prirodnim resursima u zemljama zapadnog Balkana i Turske, skraćeno - ETNAR". IPA-CSF-2014/351-683.
 
Cilj seminara je predstaviti učesnicima mogućnosti primene pravnih alatki u zaštiti životne sredine i upoznati ih sa horizontalnim zakonodavstvom u Srbiji i EU (Hrvatska). Seminar je namenjen aktivistima ekoloških nevladinih organizacija koji koriste ili nameravaju da koriste pravne alate u svom radu.
 
Molimo vas da pogledate nacrt agende i popunite registracioni formular koji su u prilogu. Krajnji rok za registraciju je 14. jun 2016. Prijave se šalju na mail: bjanka.cuturilo@cekor.org
 
Radni jezik je srpski. ...


08.06.2016.

Poštovаni glаvni uredniče,

Nа osnovu člаnа 83. Zаkonа o informisаnju  trаžimo dа objаvite demаnt nаvodа u tekstu:
http://www.kurir.rs/vesti/biznis/pobuna-mestana-kostolca-cekor-laze-da-pomaze-profitira-na-muci-naroda-clanak-2294605
u štаmpаnom izdаnju nа istoj rubrici kаo tekst, а ondа i nа veb izdаnju.

Tekst demаntа:

Udruženje grаđаnа "CEKOR" nаjoštrije osuđuje smišljeno plаsirаnje klevetа i neistinа koje su srаčunаte nа obmаnu jаvnosti Srbije o аktivnostimа ove orgаnizаcije i skretаnje pаžnje sа gorućih ekoloških i životnih pitаnjа u vezi sа аktivnostimа EPS RB Kostolаc u rejonu selа Drmno. Tekst objаvljen u Kuriru dаnа 5.6.2016. godine, koji je zаsnovаn nа tzv. sаopštenju predsednikа šest mesnih zаjednicа kostolаčke opštine ne sаdrži ni jedаn jedini istinit podаtаk, pа gа CEKOR kаo tаkvog u celosti odbаcuje. ...03.06.2016.

Na primiljenu vest (http://goo.gl/txyJak) od grupe građana koji se predstavljaju kao predstavnici šest mesnih zajednica: Drmno, Babušinac, Bradarac, Kličevac, Maljurevac i Rečica, u kojoj se navodi da je Centar za ekologiju i održivi razvoj (www.cekor.org) samo naizgled zainteresovan za dobrobit svih građana Drmna, a zapravo sa njima manipuliše sa jedinom namerom da se "promoviše i da stekne materijalnu korist", CEKOR ovu vest ocenjuje kao netačnu i neistinitu i demantuje istu u svom saopštenju u prilogu.

Da sumiramo, aktivnosti CEKOR-a u naselju Drmno su isključivo i jedino usmerene da pomognu građanima Drmna da ostvare svoja ustavna i zakonska prava i obezbede pristojne uslove za život svojih porodica i budućnost svoje dece. Građani, ali i EPS, treba da se zapitaju koji su interesi i razlozi zašto jedna mala grupa tzv. predstavnika mesnih zajednica nastoji da opstruiše ova dobronamerna i na zakonu zasnovana nastojanja i aktivnosti. Ipak, pozivamo predstavnike mesnih zajednica na otvoren, pošten, konstruktivan i čovečanski dijalog oko budućnosti naselja Drmno i da se pozabave stvarnim problemima svoga sela odnosno da pomognu da se legitimni zahtev građana i građanki Drmna čuje u EPSu i Vladi Srbije i da se konačno pristupi raseljavanju ovog sela. ...26.05.2016.

Prag, Subotica, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Skoplje

Zemlje zapadnog Balkana su konačno počele da ulažu u vetroelektrane, ali investicije u nove termoelektrane na ugalj i dalje premoćno dominiraju, pokazuje nova analiza mreže CEE Bankwatch.

Vlade u regionu aktivno planiraju 2800 MW novih termoenergetski postrojenja na ugalj, a samo 1166 MW iz vetroelektrana. Analiza i dodatni podaci su dostupni na: http://bankwatch.org/publications/western-balkans-countries-invest-least-24-times-much-coal-wind-power BHS verzija na: http://bankwatch.org/sites/default/files/briefing-Balkans-CoalvsWind-26May2016-BHS.pdf

Troškovi novih termoelektrana na ugalj su barem 4,5 milijarde evra, uglavnom iz javnih izvora, dok su troškovi vetroelektrana oko 1,89 milijardi evra, i uglavnom se radi o privatnim investicijama. U sklopu Sporazuma o Energetskoj zajednici, 2012. godine sve zemlje u regiji su preuzele obavezu povećanja udela obnovljive energije do 2020. godine. Ipak vlade još uvek pokazuju sklonost ka izgradnji novih termoelektrana na ugalj. ...23.05.2016.

Cilj konferencije je otvaranje diskusije na temu za ili protiv nuklearne energije i objedinjavanje zaključaka koji će biti poslati nadležnom Ministarstvu.

U uvodnoj reči Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i transport CEKOR se osvrće na činjenicu da je povećanje emisija GHG I sa njima povezane klimatske promene omogućile su ponovno širenje ideja o korišćenju nuklearne energije kao alternative. U Srbiji se ova tema pojavila i zbog prestanka važenja Zakona koji je zabranjivao izgradnju NE do 2015. Ova konferencija je organizovana sa namerom da se da odgovor na pitanje da li je nuklearna energija dobar pravac za Srbiju.

- Ne bi trebalo da zaboravimo i da je pitanje energije istovremeno i pitanje eksploatacije ljudi, na mnogo načina. Takođe, rešenja za prestanak korišćenja uglja u energetici moralo bi da olakša stanje energetskog siromaštva.

- Bezugljenična energetika u Srbiji je moguća. To nije samo nalaz iz istraživaja, već mišljenje sve većeg dela stručne javnosti. Jedan od važnih elemenata u stvaranju bezugljenične energetike je veća primena biomase

- Najveći neprijatelj konverzije energetike je pogrešno shvaćen društveni cilj rasta radi rasta. Promena je potrebna i njen pravac mora biti smanjenje konzumerizma i pravednija raspodela. Ovo su opšte stvari koje, međutim, odlučujuće utiču i na energetiku. Sada je eksploatacija široko prihvaćena zato što se isplati. Centralizacija profita prisutna je u svim sferama, pa tako i u energetici. Potpuno je tačno da su zato velika preduzeća iz energetike od odlučujućeg značaja za konverziju energetike, a u Srbiji je to pre svih EPS. ...09.05.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR organizuje konferenciju posvećenu pitanju nuklearne energije kao opcije za budućnost energetike - mitigaciju klimatskih promena u Srbiji.

Konferencija će biti održana 17. maja 2016. godine u hotelu Zira, (Ruzveltova 35) u Beogradu, sa početkom u 10.30 sati.

Zbog toga sto je prošla 2015- ta bila poslednja godina moratorijuma na nuklearnu energiju u Srbiji, CEKOR je pozvao dva istaknuta stručnjaka da govore na konferenciji: Jan Haverkamp, iz Greenpeace-a i Steve Thomas, Profesor fakulteta u penziji za energetsku politiku sa Grinič Univerziteta, koji će nam o negativnim stranama nuklearne energije i međunarodnim iskustvima.

U drugoj sesiji o troškovima i mogućnostima za tranziciju ka novim obnovljivim izvorima energije govoriće: Ilija Batas Bjelić, Istraživač saradnik, Katedra za elektroenergetske sisteme, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Đorđe Samardžija, direktor, Jedan stepen Srbija, Ana Ranković, Fractal i Nenad Stanišić, PhD, Ekonomski fakultet, Kragujevac.

Cilj ove konferencije je otvaranje diskusije na temu za ili protiv nuklearne energije i objedinjavanje zaključaka koji će biti poslati nadležnom Ministarstvu. ...05.05.2016.

(Sarajevo, Subotica - 5. maj 2016. godine) Kina, zajedno sa 177 drugih zemalja sveta, je potpisala Pariski kimatski sporazum u aprilu 2016, i tako se obavezala na prelazak ka obnovljivoj energetskoj budućnosti. Međutim, kinesko finansiranje energetskih projekata u regionu jugoistočne Evrope (JIE) je u suprotnosti sa tom obavezom,  s obzirom da je Kina trenutno najveći investitor u razvoj uglja u JIE. Ova činjenica predstavlja značajnu pretnju ispunjavanju klimatskih i energetskih ciljeva Evropske unije koje zemlje JIE trebaju ispuniti na svome putu ka priključenju EU. ...23.04.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) pozvao je JP Elektroprivreda Srbije (EPS), Ministarstvo energetike, Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, te Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) da sačine plan raseljavanja za ceo region Kolubarskog i Kostolačkog ugljenog basena u skladu sa obavezama koje, prema kreditu za strukturne reforme, JP EPS ima po ugovoru sa EBRD.

CEKOR navodi da su, pored velikog broja sela koja su zahvaćena rudarskim radovima, a da nisu iseljena (Drmno, Baroševac, Medoševac, Zeoke, Junkovac, Radljevo), najnovijim rudarskim radovima koji se izvode na otvorenom kopu "Veliki Crljeni" kopači došli na po život i imovinu opasnu daljinu - na manje od 100 metara od kuća meštana. ...18.03.2016.

Istovremeno želimo da skrenemo pažnju javnosti na rezultate koje je ova organizacija (HEAL) objavila u svom izveštaju: "Uticaji termoelektrana na ugalj na zdravlje na Zapadnom Balkanu" - "Neplaćeni zdravstveni račun - kako nas termoelektrane na ugalj na Zapadnom Balkanu čine bolesnima" , a koji pokazuju da polovina ukupnih zdravstvenih troškova u regionu potiče iz Srbije.

Pozivamo Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije da temeljno razmotre izveštaj HEAL-a i njegove rezultate i preporuke uzmu u obzir prilikom izrade strateških dokumenata u oblasti energetike i zaštite životne sredine, odnosno da ih primene u razvoju politika ova dva sektora. ...09.03.2016.

Naziv projekta: Ka održivom razvoju kroz učešće u Strateškoj (SEA) i Proceni uticaja na životnu sredinu (EIA) u Srbiji. 

U Srbiji, organizacije civilnog društva, lokalne zajednice i naučna društva naglasili su značaj unapređenja  procedura za Procenu uticaja na životnu sredinu (EIA). U ovom trenutku procene uticaja na životnu sredinu deluju samo kao opravdanje za projekte koji su rezultat degradacije životne sredine i transformacija prirodnih resursa u privatne investicije. Da bi se rešio ovaj problem, projektom će se preduzeti mere za podizanje svesti i promovisanje učešća javnosti (npr. brošure sa akcentom na prava javnosti) i organizovati  javne debate u slučaju kontraverznih projekata.

CO-SEED GRANTOVE pogledajte OVDE. ...01.03.2016.

Na hiljade ljudi širom Balkana- u Skoplju, Pljevljima, Tuzli i drugim gradovima, su decembra prošle godine, protestujući na ulicama zahtevali da se nešto uradi po pitanju hroničnog zagađenja vazduha u tim gradovima. Najnoviji izveštaj Benkvoč mreže, objavljen juče, pokazuje da su incidenti sa povećanim smogom, u velikom stepenu rezultat izostanka napora i akcije nadležnih organa.

Ipak, po nalazima dve pravne analize, koje su objavljene juče, kvalitet vazduha bi se mogao drastično poboljšati ukoliko bi se dve evropske direktive vezane za kvalitet vazduha transponovale u Ugovor o Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope.

Izveštaj, objavljen juče od strane Benkvoč mreže, i grupe ekoloških organizacija iz regiona analizira kontekst zagađenja vazduha u Pljevljima, Tuzli, Sarajevu, Skoplju i Tetovu, nakon masovnih protesta. ...30.01.2016.

Koalicija 27 tokom prethodnih nekoliko meseci bavila se procenom napretka Srbije u Poglavlju 27 (Životna sredina i klimatske promene) i izradila novi izveštaj "Serbia on the Road to EU Accession: Securing ambition for Chapter 27 CSOs’ assessment on the Progress of Serbia in Chapter 27: Environment and Climate Change"("Srbija na putu ka pristupanju EU: Ostvarene ambicije za poglavlje 27, procena organizacija civilnog društva (OCD) o napretku Srbije u poglavlju 27 zaštite životne sredine i klimatske promene". )

Izveštaj su izradile organizacije udružene u Koaliciju 27, Beogradska otvorena škola, CEKOR, Centar za unapređenje životne sredine, Mreža za klimatske akcije Evrope (Climate Action Network Europe-CAN), NVO Fraktal, GM Optimist, Mladi istraživača Srbije (MIS) I WWF - Svetski fond za prirodu.

U izveštaju su predstavljeni pomaci u razvoju politike zaštite životne sredine i klimatskih promena u Srbiji, analizirani aktuelni izazovi i date preporuke za dalje unapređenje.

Izveštaj predstavlja doprinos Kolacije 27 razvoju politike životne sredine i unapređenju kvaliteta života.

Koalicija 27 prati proces usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena i doprinosi tom procesu. ...27.01.2016.

Na jučerašnjem sastanku Odbora direktora Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD u Londonu sa predstavnicima nevladinih organizacija, Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR je zatražio od banke kao investitora da pomogne JP Elektroprivreda Srbije u sprovođenju standarda na koje se obavezala svojom saradnjom sa EBRD.

Posle odobravanja kredita EPS-u u visini od 200 miliona EUR-a krajem oktobra 20151čiji je cilj da se EPS restruktuira i da mu se poboljša korporativno upravljanje, politike EPS-a, kompenzacije (kod ekspoprijacija stanovništva) i dugoročno planiranje. EBRD je postao jedan od ključnih partnera EPS-a i kao takav su odgovoran kako za pozitivne tako i za negativne posledice rada EPS-a.

EPS se nalazi u ključnoj fazi kada se priprema za veliki investicioni ciklus koji će obeležiti kvalitet električne energije u Srbiji i koji će odrediti da li će Srbija biti u stanju da ispuni svoje obaveze smanjenja emisija CO2 do nivoa smanjenja od 95% u odnosu na 1990 te godine do 2050 te odnosno da li će uspeti da izbaci fosilna goriva (ugalj) iz proizvodnje struje, odnosno da li će biti u stanju da proizvodnju uglja tokom perioda kada će se polako izbacivati ugalj iz portfolija EPSa sprovodi na ekološki i pre svega socijalno održiv način bez kršenja ljudskih i vlasničkih prava svih lokalnih zajednica koje okružuju kolubarske i kostolačke rudnike uglja. ...18.12.2015.

Uticaj uglja na zdravlje u Srbiji 2015. godine 

Preuzmite  :  Kojim putem idemo!?

Autor: Bjanka Čuturilo, CEKOR ...15.12.2015.


Ovaj Vodič je obnovljena verzija publikacije štampane 2011. godine Vodič za organizacije građanskog društva "Govorimo o IPA- Osnovni pojmovi i mogućnosti učešća". Cilj ovog Vodiča je da da smernice i podrži NVO-e iz zemalja Zapadnog Balkana i druge subjekte koji su zainteresovani ili već učestvuju u programskom ciklusu predpristupnog finansiranja, kao i da ih ojača da mogu u celini da koriste sve mogućnosti i prilike za učešće javnosti u tom procesu. ...10.12.2015.

Kompostiranje je prirodan proces razgradnje biomase i događa se svuda oko nas. Kompostiranjem smanjujemo količinu otpada za odvoženje i odlaganje, a kompostom vraćamo hranjive sastojke zemljištu iz kojeg su potekle, gde će se postupno pretvoriti u humus - plodno tlo.
Kvalitetan kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu, stvara uslove za život organizama u zemljištu, i pogoduje rastu biljaka.
Kompostirati se može u vlastitoj bašti, ili dvorištu (samostalno), na pogodnim lokacijama u naseljima (zajedničko kompostiranje) i na velikim kompostanama (centralno kompostiranje) uz prethodno odvojeno prikupljanje bio-otpada u posebne posude i odvoženje na lokaciju kompostane. ...09.12.2015.

U utorak popodne 8.12.2015-te, održan je sastanak CEKOR-a sa direktorom EBRD za Srbiju Danielom Bergom, na kojem je razmotren izveštaj Žalbenog mehanizma EBRD. U skladu sa preuzetim ugovornim obavezama, EPS treba da unapredi svoje procedure ne samo za slučaj Vreoca, na koji se odnosila žalba, već i svuda gde posluje. U tom smislu CEKOR očekuje da EPS ubrza raseljavanje Vreoca, kao i da se angažuje i na društveno odgovornom raseljavanju domaćinstava obuhvaćenih zaštitnim zonama rudarenja u selima Junkovac, Radljevo, Baroševac, Zeoke u kolubarskom, te celokupnog sela Drmno u kostolačkom regionu.

Direktor Berg je na sinoćnjem sastanku sa predstavnicima CEKOR-a najavio kako će u dogledno vreme posetiti Vreoce i upoznati se sa situacijom na terenu.

S obzirom da Evropska banka za obnovu i razvoj poseduje kvalitetnu politiku koja štiti životnu sredinu i lokalne zajednice od eventualnih nanošenja šteta usled projekata koje EBRD finansira, ugovori ove monetarne institucije zahtevaju da se i korisnici kredita EBRD, kao što je u ovom slučaju EPS, pridržavaju politika koje je razvila EBRD. ...03.12.2015.

Predlog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (dalje Predlog Zakona) je sektorski propis sa reformskim namerama. Kada se pomenu reforme, postoje različite ideje oko toga šta one znače, a u slučaju Predloga Zakona reforme u najkraćem znače nameru da se rudarstvo ojača i proširi kao delatnost u svakom pogledu - povećanjem broja vršilaca delatnosti, povećanjem obima geoloških istraživanja i obima rudarskih iskopavanja i proizvodnje, porastom ulaganja u ove delatnost i drugim. ...30.11.2015.

S obzirom da klimatski pregovori počinju danas u Parizu, grupa nevladinih organizacija u okviru programa SEE SEP pokrenula je video igru Energetskog modela 2050 jugoistočneEvrope South East Europe (SEE) 2050 Energy Model. Ove organizacije tvrde da zemlje jugoistočne Evrope mogu da imaju čistiji, pravedniji i efikasniji energetski sistem, koji je ujedno otporan na klimatske šokove budućnosti.

Model je rezultat rada tima međunarodnih stručnjaka koji sarađuju sa regionalnim grupama civilnog društva. Model je predstavljen u formi onlajn video igre koja omogućuje svakome da izabere svoju energetsku budućnost. Stvaranjem svoje vizije energetske budućnosti, svako ko se poigra sa modelom moći će da vidikako je moguće napraviti razumne odluke o energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope. ...26.11.2015.

Tematska sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27 - Životna sredina.

Sastanak će biti održan u ponedeljak, 30. novembra 2015. godine, u maloj Plenarnoj Sali Narodne skupštine, ulica:Trg Nikole Pašića 13, sa početkom u 11 časova.
Agendu sastanka dostavljamo u Prilogu, a pozicioni papir tokom (draft) i nakon sastanka (konačna verzija).

Molimo Vas da vaše učešće potvrdite do petka, 27. novembra, u 12h na e-mail:nadjereg@gmail.com tel: 060/3131937. ...26.11.2015.

Sastanak Nacionalnog Konventa o Evropskoj Uniji i članova Radne grupe za životnu sredinu u okviru projekta ’’Istočna Srbija na putu ka EU’’ na temu pristupanje EU u sektoru voda.

Sastanak će biti održan u četvrtak, 3. decembra 2015. godine, u sali Zaječarskog upravnog okruga, ulica: Generala Gambete br. 44, Zaječar, sa početkom u 11 časova.
Agendu sastanka dostavljamo u Prilogu.
Molimo Vas da vaše učešće potvrdite do utorka, 1. Decembra, na e-mail: natasa.djereg@cekor.org
tel: 060/3131937. ... 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime